– Det er en helt spesiell situasjon

Banksjef Eirik Kavli i Ørskog Sparebank sier torsdagens nedsettelse av styringsrenta i Norges Bank er veldig spesiell.

Penger med rentekurve

Renta KAN komme til å komme ned på null før slutten av året

Foto: Erlend Aas/Kristian Elster / Scanpix/NRK

Klokka 10 torsdag formiddag kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank at styringsrenta settes ned med 0,25% til 0,50%. Renta i Norge har aldri vært så lav før.

Får betydning

Eirik Kavli er sjef for Ørskog Sparebank, en forholdsvis liten lokal bank som har klart å bli populær utenfor nedslagsfeltet på grunn av prisnivået og personlig service.

– Det at renta blir stadig lavere får betydning både for lånekunder og ikke minst for dem som sparer og har penger i banken. De opplever jo nå at prisstigningen er høyere enn renteutbyttet og dermed taper de på å ha penger «på bok», sier Kavli.

Banksjef Eirik Kavli

Banksjef Eirik Kavli i Ørskog Sparebank sier Norge nå har en helt spesiell rentesituasjon.

Det er sterk konkurranse mellom bankene og de siste ukene har spesielt storbankene gått ned på prisen for dem som vil binde rentene på boliglån.

KAN bli 0-rente

Sentralbankensjefen sa til pressen etter rentebeslutningen i dag at han ikke ser bort fra flere rentekutt i år. Dermed kan Norge få 0-rente for første gang. Kavli sier at det er vanskelig for han å ha noen formening om det, men han ser på en slik utvikling som et uttrykk for at det går svakt for norsk økonmomi om dagen.

– Det er i hvert fall ikke tvil om at det er spennende tider for dem som er opptatt av rentene både på utlån og innskudd om dagen, sier Eirik Kavli.