NRK Meny
Normal

Maks halv pris for elbiler

Samferdselsutvalget i fylket vil følge de nasjonale retningslinjene for fritak for el-biler på fylkesvegfergene når Stortinget har fastsatt disse.

Bilferja "Volda" Magerholm - Ørsneset
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Saken ble behandlet i et møte i samferdselsutvalget før åpninga av fylkestinget i Molde mandag.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har foreslått å oppheve el-bilfritaket fra nyttår.

Forlik i Stortinget

Men i følge forliket som er inngått mellom de politiske partiene i Stortinget blir det ikke mogleg å gi lavere fritak enn 50 prosent, og det må Møre og Romsdal fylkeskommune rette seg etter, sier lederen i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.

Kristin Sørheim, Arild Fuglseth og Heidi Nakken

God stemning i samferdselsutvalget som behandlet spørsmålet om fritak for el-biler. Leder Kristin Sørheim (Sp) til venstre.

Foto: Trond Vestre / NRK

Sørheim presenterte et forslag for utvalget som fikk enstemmig støtte, og som innebærer at fylkeskommunen vil følge de nasjonale retningslinjene når disse blir fastsatt.

– Det blir fastsatt en makstakst på 50 prosent av det vanlige biler betaler. Vi vet ikke akkurat når det blir innført fordi dette er litt komplisert i forhold til takstregelverk, men vi prøver jo nå å få det innført så snart Stortinget har avklart retningslinjene, sier Kristin Sørheim.

– Dette blir på fergene, og så får vi på et senere tidspunkt diskutere hva dette vil bety for parkeringsplasser og bompengeselskap. Det er en mye tyngre sak.

Økonomi

Frem til nå har det vært gratis for el-bilene å kjøre ferge, men bilfører og passasjerer må betale. Det er et gode som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å kjøpe el-bil. Samtidig innebærer dette et inntektsstap for fylkeskommunen som har en presset økonomi.

Tidligere har Frank Sve (Frp) tatt til ordet for å fjerne fritaket for el-bilene på fylkesvegfergene. Men forliket i Stortinget gjør at det fortsatt blir et fritak, men fylkene kan redusere fritaket til 50 prosent.

– Jeg synes det er et riktig vedtak vi har fattet nå, og jeg synes det er et riktig vedtak Stortinget fatter. El-bilene tar jo like mye plass som andre biler på fergene, og vi trenger dette også av økonomiske grunner, og så synes jeg det er bra at el-bilene ar så mange andre belønningsordninger, sier Kristin Sørheim.