– Bruk sykkelen i Norges verste sykkelby

Nestleder i SV og tidligere miljøvernminister, Bård Vegar Solhjell, ønsker å legge til rette for flere sykkelveier. I dag er han i Ålesund, som er kåret til Norges verste sykkelby.

Anders Lindbeck og Bård Vegard Solhjell
Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

For fjerde år på rad ligger Ålesund på jumboplass i undersøkelsen «Syklist i egen by». Undersøkelsen måler hvor trygge syklistene føler seg og hvordan de opplever forholdene som syklist ute i gatene.

Hilde Mjelde Mork og Terje Sørland sykler hjem fra jobb i Ålesund sentrum
Foto: Lena Høyberg / NRK

Nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell, mener at sunnmøringene bør ha litt høyere ambisjoner enn å være på sisteplass.

Få sykkelfelt

– Når du sykler i Ålesund oppdager du at det ikke er egne filer for syklister. Det som betyr aller mest for å få folk til å sykle er fremkommelighet med sykkel langs noen hovedferdselsårer, sier Solhjell.

Han mener det er flere gode grunner for å sette seg på sykkelen, for det er sunt og gir god trening. Samtidig er det miljøvennlig og reduserer klimagassutslipp.

– Det er også med på å gjøre lokal forurensing i byene mindre.

Et Kinderegg

Bård Vegard Solhjell.
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Solhjell har forståelse for at det kan være trøblete å sette seg på sykkelen dersom man bor på bygda og har lang vei til jobb. I mellomstore byer som Ålesund, Molde og Kristiansund burde derimot forholdene ligge godt til rette for å bruke tohjulingen fremfor bilen.

– Sykling er et ordentlig Kinderegg, sier Solhjell.

Han understreker at det å tråkke på sykkelpedalene fremfor bilgassen er bra både for den som sykler og miljøet. Dessuten vil man ofte komme fortere frem enn om man setter seg bak rattet.

Fremkommelighet er viktig

I og rundt Ålesund er det få steder med sykkelveier og sykkelfiler, og den tidligere miljøvernministerens holdning er klar. Skal man få folk ut av bilene, er det viktig å legge bedre til rette for sykling.

Han viser til at SV i fjor la opp til at pengebruken til sykkelveier i Norge skulle dobles i løpet av fem år. I henhold til Solhjell har den nye regjeringen så langt ikke fulgt opp.

Derfor vil han og SV foreslå en kraftig økning i satsingen på sykkelveiene i neste års budsjett.

Se sykkelturen på én mil fra Ålesund sentrum til Åse

Et renn av syklister

Andre steder i Europa har sykkelen blitt en naturlig del av bybildet. Solhjell trekker frem København som eksempel.

– Der kan du se et renn av folk som sykler til jobben hver dag i egne sykkelfiler og på sykkelveier.

Og det å stimulere til mer aktiv jobbsykling er viktig, mener Solhjell. Han viser til at både arbeidsgivere og andre kan bidra til å tilrettelegge, samtidig som han slår et slag for ordningen med bysykler.

Les også:

Mye kan gjøres lokalt

Sykkelhjul og biler i trafikken
Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

I flere av landets byer kan man i dag kjøpe et "bysykkelabonnement" og hente en sykkel på egne bysykkelparkeringer. Så kan man trampe i vei dit man vil. Når turen er over, setter man tohjulingen enten der man hentet den eller på en annen sykkelparkering.

En slik ordning kan flere byer få i stand, mener Solhjell. For ikke alt kan gjøres fra Stortinget.

Og selv om det kan være farlig å ferdes i trafikken, er Solhjell likevel helt tydelig på hva man mener. Folk bør komme seg på sykkelen!