– Bør legge vekk sjukehussaka

Michael Tetzschner (H), nestleiar i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité, meiner at dei bør legge vekk sjukehussaka. Det skriv Dagens Næringsliv. Tetzschner seier at helseføretakslova ikkje innheld reglar om at helseministeren ikkje kunne ytre seg før føretaksmøtet.