Hopp til innhold

Klar beskjed til Eidsvik & co på folkemøte i Gjemnes: – Bare få bygd det sykehuset

GJEMNES (NRK): Mange talte for plasseringen av nytt fellessykehus i Gjemnes - midt mellom de to byene - men hovedbudskapet fra flere av innbyggerne var uansett klart: – Få bygd sykehuset. Vi ønsker ikke utsettelser.

Astrid eidsvik - Folkemøte Gjemnes

Adm. dir. Astrid Eidsvik fikk nok av spørsmål å svare på - slik hun også fikk i Molde og Kristiansund.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Over hundre personer møtte onsdag kveld frem på Batnfjord samfunnshus for å høre Helse Møre og Romsdal, SINTEF og Norconsult redegjøre for konsekvensene rundt plasseringen av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.

Mens Molde har tre potensielle plasseringer på Hjelset, og Kristiansund har Storbakken på Frei, er det to alternative sykehus-plasseringer i Gjemnes - nemlig Høgset og Astad.

Folkemøte Gjemnes

Mange publikummere lurte på konsekvensene av de ulike sykehus-plasseringene.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

På ondagens folkemøte i Batnfjord samfunnshus var det ikke like stor folkemasse som i byene, men publikum hadde likevel flere sentrale spørsmål.

Særlig gikk dette på bosetning, ettersom SINTEF-forsker Tarald Rodhe nevnte at deres rapport tar utgangspunkt i at et nytt fellessykehus ikke vil øke bosetningen i Gjemnes nevneverdig.

– Basert på tidligere erfaringer vil de fleste velge å pendle til Gjemnes, istedenfor å bosette seg, slik man gjerne ville gjort i byene, sier SINTEF-forsker Rodhe.

Midt i smørøyet

Astrid Eidsvik og Espen Remme i Helse Møre og Romsdal

Adm. dir. Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal og strategiutvikler Espen Remme.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Gjemnes-ordfører Odd Steinar Bjerkeset slo tilbake mot denne påstanden og argumenterte med at Gjemnes ligger ypperlig til for folk som ønsker å slå seg ned.

– Jeg pleier å si det slik - dersom vi vil se toppfotball drar vi til Molde, og hvis vi vil se opera, så drar vi til Kristiansund. Slik vil det også bli for dem som eventuelt bosetter seg her. Dessuten har vi god tilgang til alt av friluftstilbud, sier Bjerkeset.

Både ordføreren og flere publikummere stilte spørsmålstegn ved Molde-ordfører Torgeir Dahl og romsdalskommunen sitt vedtak om at sykehusplasseringen i Kristiansund er andrevalget - istedenfor Gjemnes.

– Hvis sykehuset ikke blir plassert i Molde, så vil altså Dahl & co reise lengst mulig vekk for å komme frem. Det spørs om en slag- eller hjertepasient er enig i det, når han trenger hjelp fort, sa en innbygger på møtet.

(Saken fortsetter under bildet)

Folkemøte Gjemnes

Over hundre stykker hadde møtt opp på Batnfjord samfunnshus i Gjemnes onsdag kveld.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Bygg det sykehuset!

Ellers virket det som en ren konsensus i forsamlingen om at man ville jobbe på lag med Helse Møre og Romsdal, om å unngå utsettelser som kan sette hele sykehus-prosjektet i fare.

– 18. desember skal Helse Midt-Norge ta avgjørelsen om hvor sykehuset skal ligge. Derfor tåler vi ikke flere utsettelser om tomtevalg. Da kan vi få hele prosjektet i retur, sa adm. dir. Astrid Eidsvik.

Jarle Klavenes var en av dem som var klare i talen på dette punktet.

Folkemøte Gjemnes
Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Jeg bryr meg helt ærlig ikke så mye om hvor dette sykehuset blir bygd, så lenge vi unngår omkamp. Det viktigste først - bygg sykehuset!

Kvass kritikk og skryt

Kort oppsummert ble det siste folkemøtet også en kontrast til den første samlingen i Molde, der romsdalingene forfektet sin rett til å få sykehuset i sin kommune.

Der var svært mange kritiske til forskerrapportene som talte for en plassering i Gjemnes eller Kristiansund.

Sykehus nordmøre og romsdal

Seks alternativ er nå presentert. Snart skal det bli kun tre, når hver kommune skal velge sitt alternativ.

Foto: Norconsult

Molde-ordfører Torgeir Dahl gikk så langt som å karakterisere deler av SINTEF sitt datagrunnlag som en faglig flause, blant annet fordi forskerne hadde tatt utgangspunkt i at utdannigsnivået i de to byene er like, selv om dette ikke er tilfellet.

I Kristiansund var stemningen langt mindre kvass , og mange av innbyggerne som møtte opp i storsalen i Festiviteten virket mest av alt glade for at regionen i det hele tatt får et flunkende nytt fellessykehus innen ti år.

Nå er folkemøtene ferdige, men debatten om sykehusplassering vil fortsette utover høsten. 17. desember skal helseforetaket her i fylket gjøre vedtak, før Helse Midt-Norge tar den endelige avgjørelsen dagen etter.

Se også bildegalleri fra folkemøtene i Molde og Kristiansund:

Akuttsykehus Storbakken

Hvis Norconsult får rett i sin skisse, kan det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal bli seende slik ut.

Foto: Norconsult