88 km/t i 60-sona

UP har gjennomført trafikkontroll i 60-sona på E39 i Liadal i Ørsta. Det førte til ni forenkla forelegg for hastighet og et forenklet forelegg for mobilbruk. Høyeste målte hastighet var 88 km/t.