Kommunane får milliardar til helsereform

Kommunane får milliardhjelp til ny reform i helsevesenet.

Lege

NY HELSEREFORM: Når samhandlingsreforma blir innført må kommunane betala for sjukehusbehandlinga til innbyggjarane sine.

Foto: Ill.foto: / NRK

Regjeringa gir 5,6 milliardar meir til kommunane i samband med innføringa av samhandlingsreforma i helsevesenet.

KS frykta at reforma skulle vere underfinansiert med ein milliard kroner.

KS seier kommunane treng seks milliardar kroner, og det er 400 millionar meir enn kva regjeringa har sett av.

Samhandlingsreforma er den største kommunehelsereforma som er gjennomført i Noreg.

Ho gir kommunane meir ansvar for helsetenestene. Nå skal kvar enkelt kommune betala sjukehusa, dersom ein av innbyggjar blir innlagd.

Siste video/lyd

Til helga er det seriestart i Eliteserien 2017. I dag sender NRK Møre og Romsdal fra stadion i Ålesund.
Gassanlegget på Nyhamna har dei siste ti åra tilført statskassa 325 milliardar kroner.
No blir anlegget bygd om til å bli eit gassknutepunkt.
Ved Hjørundfjordheimen på Sæbø i Ørsta har tatt i bruk ein ny sykkel. Dette set bebuarane stor pris på.
No har det blitt lettare å kome seg ut.