Regjeringa vil ha Setnesmoen

Regjeringa vil vidareføre heimevernsdistrikt 11 ved Setnesmoen.

Setnesmoen

VERT VIDAREFØRT: Regjeringa har i statsbudsjettet for 2012 sett av pengar til å vidareføre heimevernsdistrikt 11 ved Setnesmoen.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Generalinspektøren for Heimevernet har gått inn for å legge ned Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt om dei ikkje får meir pengar.

Heimevernsleiren ved Åndalsnes er den siste militære installasjonen mellom Bergen og Værnes.