18 mill. til bedre psykisk helse

Studentsamskipnaden i Volda får 350.000 kroner for å fremme studenters psykiske helse og forebygging av rusmiddelbruk. Det har over tid vært en økning i andelen som oppgir at de sliter psykisk. Derfor gir Kunnskapsdepartementet nå 18,4 millioner kroner til 19 samskipnader og institusjoner for bedre den psykiske helsen hos studenter. Studentsamskipnaden i Molde får 300.000 kroner for prosjektet: En god start – det utfordrende første semesteret.

Høgskulen i Volda
Foto: Høgskulen i Volda