Slik bruker du en dag utendørs

Direktoratet for naturforvaltning lister opp noen ideer på hvordan man kan bruke hele eller deler av en arbeidsdag utendørs.

Stressende jobb.

Illustrasjonsfoto: Ta en pause. Kom dere ut.

Foto: NRK

Knekk en nøtt – miljøendring gir kreativitet

Enkelte problemstillinger trenger utradisjonelle løsninger. Kreativ problemløsning er en kjent teknikk som nyttes i mange sammenhenger. Ta som problemeier med deg gruppen eller teamet ut av bedriftens møterom. Frisk luft og nye omgivelser er kanskje det som skal til for at ditt eller bedriftens utfordring sees på med nye øyne?

Løs en utfordring – gå en tur

Alle oppgaver som krever samarbeid og diskusjon mellom 2-5 personer kan i prinsippet utføres samtidig som man går en tur. Det kan være å diskutere virksomhetsplanlegging, utforming av et nytt produkt, planlegging av en konferanse osv.

Bli kjent i nærområdet – gå en tur

Ved å uforske de nærmeste omgivelsene til arbeidsplassen og bli kjent med eksisterende gangveier, stier og snarveier kan man legge grunnlag for at en større andel av de ansatte vil gå, sykle eller ta buss til jobb.

Bli kjent i nærområdet – kartlegging

Ikke alle har gode muligheter for å gå og sykle til jobben. Bruk dagen til gå rundt i nærmiljøet og å kartlegge hvordan tilgjengeligheten for gående og syklende kan bedres gjennom å etablere nye gangveier, andre fysiske tilretteleggingstiltak og andre tiltak i nærområdet til bedriften.

Bli kjent i nærområdet – tilgang til natur

Bruk dagen til å kartlegge hvordan det er med innslag av natur og grøntområder i nærområdet til bedriften. Det er påvist at natur og naturopplevelser gir bedre helse, så bedriften kan ha fordel av å ha et mest mulig grønt nærmiljø. Kartlegg muligheter for å øke innslaget av trær, parkområder og lignende dersom det er behov for det.

Utendørs avdelingsmøte, seksjonsmøte eller andre møter

De aller flest møter kan gjennomføres utendørs. Man kan velge tema for møtene som ikke krever at man bruker teknisk presentasjonsutstyr. Det kan være lurt at man inkluderer å gå eller sykle til et sted der man kan gjennomføre møtet i rolige omgivelser uten for mye støy.

Sosialt samvær – aktiviteter ute

For å styrke det sosiale miljøet på arbeidsplassen kan man gjøre ulike friluftslivsaktiviteter sammen. Mange ulike friluftslivsaktiviteter kan være aktuelle, fra en enkel spasertur i nærmiljøet og en natursti med oppgaver til en lengre sykkeltur, klatring, padling, fisketur osv.

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)