Foreldre stopper barnevernet

Norske barn får ikke hjelp fra barnevernet, hvis foreldrene ikke ønsker å ha noe med barnevernet å gjøre.

Barn
Foto: Scanpix

Norske barn får ikke hjelp fra barnevernet når foreldrene deres ikke ønsker å ha noe med barnevernet å gjøre. Det hevder barnevernsforsker og jurist Elisabeth Gording Stang i en doktorgradsavhandling.

- Loven favoriserer foreldrene ved å legge så stor vekt på frivillighet. Frivillighet utgjør jo hele fundamentet for hjelpetiltak, sier hun.

SE OGSÅ: Reddesmå.no

Kun tvang ved omsorgssvikt

Det er bare hvis barnevernet kan dokumentere at barnet blir utsatt for omsorgssvikt kan det tas i bruk tvang.

Nesten all hjelp og forebygging på et tidligere stadium er opp til foreldrene om de vil ta imot.

Sier foreldrene nei til hjelp, blir det vanskeligere for barnevernet å dokumentere eventuell omsorgssvikt.

Stang mener barnevernet bør få utvidet fullmakt til å pålegge flere hjelpetiltak uten foreldrenes samtykke.

- Tvang er aldri noe godt utgangspunkt for et samarbeid, men her er det snakk om å velge mellom to onder, sier hun.

Haler ut kontakten

Foreldres uthalingstaktikker som å ikke å ta telefonen, lukke opp døren, eller svare på brev når barnevernet ønsker kontakt gjør barnevernets arbeid så vanskelig at de må gi opp saker.

Anne Fagerberg har jobbet i barnevernet i Oslo i 18 år. Hun ser jevnlig at saker henlegges, til tross for at barnevernet fremdeles er bekymret for barnet.

- En del saker må vi faktisk henlegge på usikkert grunnlag, og det er ikke noen god situasjon å være i. Vi opplever en maktesløshet og en meningsløshet når vi må avslutte en sak hvor vi ser at vi kunne ha bidratt til en bedring av barnets situasjon, sier Fagerberg.

Ønsker større påleggingsmulighet

Fagerberg mener som Stang at barnevernet burde kunne pålegge flere hjelpetiltak enn de kan i dag.

Særlig etterlyser hun muligheten for å pålegge voldelige eller rusavhengige foreldre behandling. 

Fagerberg ønsker også at barnevernet får muligheten til å tvangsflytte en voldelig eller rusavhengig forelder ut av hjemmet.

- Noen ganger opplever jeg nok at foreldrenes interesse er sterkere enn barnets interesse sånn som lovgivningen er utformet i dag, sier Fagerberg.

LES OGSÅ: Tannleger oppdager overgrep

LES OGSÅ: Blir ikke hørt

Se Nett-TV: Barn får ikke hjelp fra barnevernet

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.