NRK Meny
Normal

Få dansker med Downs syndrom

I Danmark ble det kun født 21 barn med Downs syndrom i fjor. Det er det laveste tallet noen sinne.

Gravid kvinne (Illustrasjonsfoto)
Foto: colourbox.no

Dermed er Danmark i en særstilling. Ingen andre steder i verden blir det født så få barn med Downs syndrom.

En direkte årsak til de lave tallene er at alle danske gravide siden 2004 har fått tilbud om fosterdiagnostikk, og 92 prosent av kvinnene takket ja i 2007, skriver Kristeligt Dagblad.

– En suksess

Professor Ann Tabor ved Københavns Universitet er en av arkitektene bak tilbudet om forsterdiagnostikk. Hun mener tallene er gledelige.

– Ja, dette er en suksess. Jeg synes at det synkende antallet er positivt for metoden som vi har brukt mye ressurser på å innføre i Danmark. Det er ingen andre land som har et så godt system som vi har, sier Ann Tabor, som også er overlege ved Rikshospitalet.

Hun tilføyer imidlertid at hun ikke ønsker at antallet barn med Downs syndrom skal være null i Danmark. Hun kan godt forstå foreldre som ikke ønsker å avbryte svangerskapet.

– Har gode liv

Spesialkonsulent Ann Mari Haug ved Ullevål universitetssykehus jobber mye med barn med Downs syndrom.

– Jeg synes det er å ta vel hardt i å kalle dette en suksess. Ingen ønsker seg vel et funksjonshemmet barn, men min erfaring er at livskvaliteten til de fleste barn med Downs syndrom og deres familier er svært god, sier Haug til NRK Puls.

Tall fra Oslo viser at det ble født 22 barn med Downs syndrom i fjor.

– Fjoråret var veldig rart. Normalt har tallet ligget på mellom 11 og 13 i Oslo, men i fjor var det altså en dobling. Mest sannsynlig skyldes det tilfeldigheter, men vi ser at det ikke lenger er en overvekt av eldre mødre, sier Ann Mari Haug.

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at det fortsatt er flest levendefødte barn med Downs syndrom i Norge. I 2006 ble det født 81 barn og foretatt 35 aborter.

Datene antyder likevel at antallet barn født med Downs syndrom går ned også i Norge og at antallet svangerskapsavbrudd går opp. Nesten alle kvinner over 38 år velger å avbryte svangerskapet om de har fått påvist Downs syndrom eller andre kromosomfeil.

Velger abort

I 12. uke får danske kvinner vite om de har risiko for å få et barn med Downs syndrom på bakgrunn av en blodprøve, ultralyd og kvinnens alder. Om risikoen er stor får kvinnen tilbud om en morkakeprøve som endelig kan fastslå om barnet har en kromosomfeil.

Stort sett alle kvinner velger abort om det viser seg at de venter et barn med Downs syndrom.

Før de nye reglene om fosterdiagnostikk ble innført i Danmark ble det født rundt 60 barn med Downs syndrom. Professor Ann Tabor spår at tallet kan komme ned på 10-15 i året.

Mangel på informasjon

– Vi synes utviklingen er trist fordi det sier noe om holdningene i et samfunn der det er ok å velge bort anderledeshet, sier Hans Blundell, leder i Norsk Nettverk for Downs Syndrom til NRK Puls.

Nettverket har ikke tatt stilling til om kvinner bør velge å føde barn med Downs syndrom eller ikke, men mener det ikke gis god nok informasjon til de som skal ta valget.

– De får informasjon fra helsepersonell som mest dreier seg om rettigheter og helsemessige sider. Vi mener de også burde få informasjon fra foreldre som kan fortelle hvordan det er å leve med et barn med Downs syndrom, sier Blundell.

Han viser til England der antallet barn som fødes med Downs syndrom har økt på tross av at landet har innført det samme systemet som Danmark.

– Årsaken til det er at engelskmennene har vært veldig flinke til å integrere barna i vanlige barnehager, skoler og ellers i samfunnet. Det er et utrykk for holdninger som gjør det lettere for foreldre å velge å få et barn med Downs syndrom.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.