Hopp til innhold

Dette er dine rettigheter som sommervikar

Det skjer flere brudd på sommervikarers arbeidsvilkår nå enn tidligere, ifølge LOs sommerpatrulje. Sjekk hvilke rettigheter du har i sommerjobben din.

Sommerjobb

Vet du hvilke rettigheter du har som sommervikar? (Illustrasjonsfoto)

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Visste du at i noen sommerjobber har du rett til betalt pause? Eller at du kan få igjen penger hvis du må bruke egen bil eller telefon for å gjøre arbeidsoppgavene dine?

På to uker har LOs sommerpatrulje funnet brudd på lønns- og arbeidsvilkår på rundt 30 prosent av arbeidsplassene hvor unge er i sommerjobb.

Dette er flere brudd enn de siste somrene, ifølge Pål Henriksen Spjelkavik, ungdomsrådgiver i Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Pål Henriksen Spjelkavik

De aller fleste bruddene LOs sommerpatrulje finner, blir ordnet på stedet, ifølge Pål Henriksen Spjelkavik, ungdomsrådgiver i LO.

Foto: LO Sør-Trøndelag

En av årsakene til økningen er at patruljen for første gang sjekker om arbeidsstedene har verneombud, og om sommervikarer har fått informasjon om hvem verneombudet er.

Verneombudet skal ivareta dine interesser i saker som handler om arbeidsmiljøet.

I tillegg trekker brudd på lover om pauser og overtidsjobbing prosenten opp, ifølge LO.

– De aller fleste bruddene vi finner, klarer vi å rydde opp i på stedet. Feil skyldes først og fremst glipper, og ikke kynisme fra arbeidsgiver. Mange av bruddene er forhold ungdommer i sommerjobb også kan ta opp selv, sier Henriksen Spjelkavik, som legger til at de endelige tallene ikke er klare enda.

Sett deg inn i lovverket, er hans klare oppfordring til unge i sommerjobb.

Her kommer elleve råd til deg som er sommervikar:

1. Derfor bør du skrive arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt
Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Først og fremst: Ha arbeidskontrakten i orden.

I kontrakten skal det blant annet stå hvor mye du skal jobbe, hva lønnen din er og hva slags arbeid du skal utføre.

Ifølge Spjelkavik er det en økende tendens til at unge blir lovet sommerjobb, men at arbeidsgiver ikke holder det som loves – da kan hele sommerjobben gå i vasken.

– Det spiller ingen rolle om du skal jobbe i én dag eller i 50 år. Man skal ha skriftlig avtale. Dette er beviset på at du jobber der du jobber. Kommer du i tvist med sjefen eller havner i en forsikringssak etter å ha skadet deg eller utstyr på jobb, er det ugunstig å ikke ha kontrakt, sier Henriksen Spjelkavik.

Ragnhild Bø Raugland

Du bør ha arbeidskontrakt, mener advokat Ragnhild Bø Raugland.

Foto: Juristforbundet

Det er advokat Ragnhild Bø Raugland enig i. Hun understreker at det er særlig viktig at arbeidstiden fremgår i kontrakten – noe som ofte er det største problemet for vikarer.

– Du kan tro du skal jobbe 100 prosent, og så viser det seg kanskje at du bare skal jobbe et par dager i uka, sier advokaten fra Juristforbundet.

Men du er ikke helt forsvarsløs uten kontrakt, understreker hun.

– Den faktiske situasjonen er avgjørende. Møter du på jobb, får arbeidsklær, nøkler og blir satt i arbeid, så er du i arbeid og har rett på lønn, sier advokaten.

2. Du har krav på opplæring med lønn

Du har alltid krav på en viss form for opplæring, ifølge Ragnhild Bø Raugland.

– Dette er arbeidsgivers ansvar. I ethvert arbeidsforhold må man regne med at man må sette av tid til opplæring, sier advokaten.

– Du skal ikke godta opplæring uten lønn. Heller ikke opplæring med redusert lønn, sier Pål Henriksen Spjelkavik.

3. Hvor høy skal lønnen være?

Depositum
Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Hvor mye du får i lønn som sommervikar, er i utgangspunktet opp til deg og arbeidstaker å bli enige om, ifølge Arbeidstilsynet.

I noen bransjer finnes det allmenngjorte tariffavtaler med krav om minstelønn.

Er du usikker på om du får for lite lønn, kan du sjekke tariffavtalen på det området du jobber i, ifølge Ragnhild Bø Raugland.

– Som et generelt utgangspunkt bør du sjekke tariffavtalen. Her ligger det inne en minstelønnsstandard, forklarer advokaten.

Hun råder deg til å ta kontakt med fagforbundet du tilhører hvis du får for lite lønn.

– Mange fagorganisasjoner åpner for studentmedlemskap. Som student kan du få bistand i arbeidsforhold. Du kan også ringe Arbeidstilsynet, eller sjekke nettsidene deres, er rådet fra Bø Raugland.

Dersom du tjener 50.000 kroner eller mindre i året, kan du bestille frikort. Dette er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt.

Har du flere arbeidsgivere må du huske å fordele frikortbeløpet, og bestemme hvor mye arbeidsgiver skal bruke, ifølge Skatteetaten.

4. Skal du ha betalt pause?

Spis hver fjerde time
Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Vi har funnet mye rot rundt bestemmelser med pause og overtid, sier Pål Henriksen Spjelkavik om de foreløpige resultatene av LOs sommerpatruljering.

Dette er hovedregelen:

– Har du åtte timers arbeidsdag, har du krav på 30 minutters pause. Som hovedregel skal denne være sammenhengende, sier rådgiveren.

Men:

– Det er lov av arbeidsgiver å kreve at du skal være tilgjengelig i pausen, forklarer han.

Det kan for eksempel skje hvis du jobber i matbutikk, og må avbryte pausen for å bemanne kassen hvis det kommer mange kunder.

– Hvis du skal være tilgjengelig i pausen, skal du ha betalt pause. Disponerer du pausen som du selv vil, har du ikke krav på betalt pause, sier Henriksen Spjelkavik.

5. Du skal ha betalt for overtidsarbeid

Ta deg god tid
Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Alt pålagt arbeid utenfor den normalt avtalte arbeidstiden skal gi overtidstillegg, forklarer Pål Henriksen Spjelkavik fra LO.

Den avtalte arbeidstiden og regler om overtidsbetaling skal stå i arbeidskontrakten din.

Selv om det ikke alltid kan være like lett å kreve overtidsbetaling, blir LOs sommerpatrulje stort sett møtt med gode tilbakemeldinger.

– Norske arbeidsgivere er stort sett ikke kyniske. Uregelmessigheter kan skyldes slurv på en arbeidsplass preget av feriemodus – som at personalsjefen er på ferie eller at bemanningen generelt er mindre, mener Pål Henriksen Spjelkavik.

Han råder deg til å prate med sjefen din.

– Overtid er pålagt arbeid. Prat med sjefen før du jobber overtid, sier rådgiveren.

Ragnhild Bø Raugland understreker at det i utgangspunktet ikke er lov med nattarbeid hvis du er under 18 år.

– For ungdom er det egne regler om arbeidstid, sier hun.

Er du under 18 år må arbeidstiden ikke overstige åtte timer i døgnet og 40 timer i uken.

6. Vet du hvem verneombudet er?

I år har LOs sommerpatrulje for første gang ført statistikk på verneombud på norske arbeidsplasser hvor det jobber sommervikarer.

– Det skal være verneombud i enhver norsk bedrift. Den skal være valgt blant de ansatte, og alle skal vite hvem vedkommende er, sier han.

Arbeidsgiver skal ikke være verneombud.

– Hvis arbeidstaker ikke får info om hvem verneombudet er, det ikke er verneombud på arbeidsstedet eller hvis arbeidsgiver er verneombud, er det brudd på loven, sier Henriksen Spjelkavik.

– Hvis man opplever et arbeidssted der det raskt kan skje ulykker, bør du ta det opp med verneombudet, sier han.

7. Derfor skal du si nei til svart arbeid

– Det kan fort virke som lettjente penger når du jobber svart, sier Pål Henriksen Spjelkavik.

Men:

– Jobber du svart får du ikke feriepenger. Du opparbeider deg heller ikke pensjon. Hvis du skader deg, er du ikke dekket av noe regelverk som helst. Hvis du ødelegger noe på jobb, blir det veldig knotete når det kommer til forsikring, sier rådgiveren, som understreker at svart arbeid er ulovlig.

8. Bruker du egen bil eller telefon i jobb?

Ringer
Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Bruker du din egen bil til å utføre oppgaver på jobb, skal du ha kjøregodtgjørelse, forteller Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand.

– Dette er viktig å vite hvis du trenger å bruke din egen bil i jobbsammenheng, sier hun.

Her kan du nemlig tape mye penger i løpet av en hel sommer.

– Du har rett på fire kroner og ti øre per kilometer du bruker bilen din til å utføre arbeidsoppgaver. Hvis du kjører mye i jobben, kan det fort blir noen hundre eller tusen kroner ekstra, sier Picard.

Dame i grå dressjakke med rød topp

Forbrukerøkonom Kristina Picard tror mange arbeidstakere glemmer å spørre om kjøregodtgjørelse.

Foto: Karina Kaupang Jøgensen / NRK

Ofte går dette i både arbeidsgiver og arbeidstakers glemmebok.

– Jeg tror ikke det er vond vilje fra arbeidsgiver hvis du ikke har blitt informert om kjøregodtgjørelse. De som jobber tenker ikke på å spørre, og arbeidsgiver glemmer å informere om det, sier hun.

Du har rett på kjøregodtgjørelse når du for eksempel bruker din egen bil for å gjøre dagsoppgjør i banken, kjører til events og stands, er på jobbreise eller er ute for å snakke med kunder, ifølge forbrukerøkonomen.

– Husk også på bompenger og parkeringsutgifter. Bompengene er ofte vanskelige å huske, fordi man bare raser forbi, sier Picard.

Det er viktig at dette ikke blandes med at du bruker bil til å reise til og fra jobb, legger hun til.

Ragnhild Bø Raugland poengterer at du også bør ha godtgjørelse ved bruk av egen mobiltelefon i jobbsammenheng.

– Hvis du er nødt til å bruke eget elektronisk utstyr, bør du og arbeidsgiver avtale en særskilt godtgjørelse for dette, sier advokaten.

9. Hva om du blir syk?

nyser
Foto: Helene Wille Lund / NRK

Hvis du blir syk når du er i sommerjobb, bør du sette deg inn i reglene for sykdom der du jobber.

– Her er det ulike avtaler og ulik praksis, sier Ragnhild Bø Raugland.

Reglene er strengere enn man ofte tror, ifølge advokaten.

– Først og fremst bør du melde fra til arbeidsgiver hvis du er syk. I de fleste tilfeller går det greit, sier Bø Raugland.

Ifølge Arbeidstilsynet må du har vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du blir syk, for å ha rett til sykepenger. Dersom det er snakk om en kort sykdomsperiode på inntil tre dager, kan du levere egenmelding. Er du syk i mer enn tre dager, må du ha sykemelding fra lege.

– Kontakt NAV ved tvister eller uenigheter, sier advokat Bø Raugland.

10. Husk: Du har også plikter

Du har mange rettigheter som sommervikar. Men husk at du også har plikter.

– Det viktigste er å møte presis på jobb, og følge reglene på arbeidsplassen, sier Ragnhild Bø Raugland.

I de aller fleste arbeidsforhold har du taushetsplikt, ifølge advokaten.

– Ikke snakk dårlig om arbeidsgiver – du har lojalitetsplikt i et arbeidsforhold. Det er veldig mange unge som ikke vet det, sier Bø Raugland.

Husk å melde fra ved sykdom.

Og kanskje viktigst av alt: Du skal være klar for å faktisk jobbe når du er på jobb.

– Legg bort alt av sosiale medier, sier advokaten.

11. – Sørg for all del å få attest!

Når sommerjobben er gjennomført er det lurt å spørre om attest og muligheten for referanse.

– Sørg for all del å få attest! I tillegg til lønn på konto er attest det viktigste med en sommerjobb, sier advokat Ragnhild Bø Raugland, og fortsetter:

– Den kan være avgjørende for din neste jobb. Når du skal ut i arbeidslivet blir det stilt krav om attester og referanser. En god referanse kan være forskjellen på om du får en jobb eller ikke.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)