Hopp til innhold

Frykter sommerjobber med dårligere arbeidsforhold

LO på Agder frykter at enkelte bedrifter i større grad enn tidligere vil utnytte personer som har fått sommerjobb.

Upopulære sommerjobber

Det kan bli større kamp om sommerjobbene i år enn tidligere år.

Foto: Leif Dalen/Geir Olav Slåen/Håkon Eliassen / NRK

Med høyere arbeidsledighet, er det grunn til å anta at flere kommer til å søke på sommerjobber på Sørlandet i år. Det sier faglig ungdomssekretær i LO Vest-Agder, Lars Berge.

Han frykter at kniving om jobbene, kan føre til dårligere arbeidsforhold.

Når det blir hardere kamp om jobbene, kan mange bli presset til å godta vilkår de ellers ikke ville akseptert, sier Berge.

Vil følge ekstra godt med

Derfor vil LOs sommerpatrulje følge ekstra godt med i år.

Lars Berge i LO Vest-Agder

Faglig ungdomssekretær i LO Vest-Agder, Lars Berge, er redd for at økt kamp om sommerjobber kan gi dårligere arbeidsforhold.

Foto: Mats Johannesen

Vi kommer til å være enda tydeligere på retten til å si ifra om dårlige arbeidsforhold. Det er det dessverre mange som ikke tør å gjøre, sier han.

Ifølge Berge er sommerpatruljens hovedoppgave å gjøre ungdom tryggere på hvilke rettigheter de har. Sommerpatruljen ønsker at de unges første møte med arbeidslivet, skal være en positiv opplevelse.

– Vi må være på vakt overfor useriøse bedrifter som ødelegger for ungdom og andre bedrifter som opptrer skikkelig, sier Berge.

– Sol, sommer og Sørland står høyt i kurs

Øyvind Svendsen er avdelingsdirektør i NAV Aust-Agder. Han tror det er sannsynlig at flere vil søke sommerjobb i år.

Han påpeker at selv om flere bedrifter på Sørlandet har vært nødt til å nedbemanne, er det fortsatt gode tider for tradisjonelle sommerjobber innen salg og service.

Øyvind Svendsen

Avdelingsdirektør i NAV Aust-Agder, Øyvind Svendsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Sol, sommer og Sørland står høyt i kurs. Salg og servicenæringen går imot en høysesong på nivå med tidligere år. I tillegg har vi fått signaler om at mange utlendinger ønsker å legge ferien til Norge i år, blant annet på grunn av lav kronekurs, sier Svendsen.

Berge i LO tror likevel at det blir litt vanskeligere for ungdom å få sommerjobb fordi de i større grad må kjempe mot voksne som har mistet jobbene sine.

Ti prosent flere søkere

Dyreparken i Kristiansand har utlyst mange sommerjobber.

De har fått drøyt ti prosent flere søknader til sommerjobber i år sammenliknet med i fjor. Alderssammensetningen på søkerne skal imidlertid ikke være noe annerledes i år enn tidligere år.

Til 325 utlyste stillinger, har Dyreparken fått 2100 søknader.

LOs sommerpatrulje

Sommerpatruljen noterer seg hvordan arbeidsforholdene er på de ulike stedene de besøker.

Foto: Kristin Granbo / NRK