Hopp til innhold

Bekymring for harsk fiskeolje

Norske eksperter på mattrygghet er bekymret for at kosttilskudd med harsk fiskeolje kan ha negative effekter på helsa vår. Men de anbefaler ikke at man slutter å ta tran.

Omega-3

FARLIG SKEPSIS: Flere innvandrere velger å ikke ta medisinene sine i frykt for at det er svinegelatin i kapslene. Medisinutdanningen må fokusere mer på religion, mener pakistansk lege.

Foto: ColurBox

Vitenskapen vet ikke nok om de effektene harsk fiskeolje kan ha på mennesker som spiser den jevnlig. Men dyreforskning viser at store doser harsk planteolje ikke er bra for helsa.

Kunnskapen er også begrenset når det gjelder hvor mye harskningsstoffer vi faktisk får i oss hvis vi spiser kosttilskudd med omega-3.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomitéen for mattrygghet har gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet.

Undersøkelsen gjør at komitéen uttrykker «noe bekymring» for at jevnlig inntak av kosttilskudd med omega-3 kan ha negative helseeffekter hvis fiskeoljen er blitt harsk.

Kjøper du kapsler med omega-3, mener forskerne at det kan være lurt å knekke en kapsel for å lukte/smake på innholdet før du spiser dem.

LES OGSÅ:

Opp til Mattilsynet

Nå blir det opp til myndighetene å bestemme hvilke konsekvenser dette eventuelt bør få for den store omsetningen av tran, tranpiller og andre produkter med omega-3.

Mattilsynet skal gjennomgå risikovurderingen, og vurdere om regelverket skal endres for å trygge folkehelsen hos forbrukere som spiser fiskeoljer som eventuelt er blitt harsk.

- Vurderingen har avdekket behov for mer data. Det er interessant for forvaltningen dersom det gjennomføres forskningsprosjekter som kan bidra til å tette disse kunnskapshullene, sier rådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

- Vi deltar også aktivt i internasjonalt arbeid som tar sikte på å etablere en standard for marine oljer. Vi vil ta med oss konklusjonene fra denne vurderingen inn i det arbeidet, forteller hun.

Hva med holdbarheten?

Vitenskapskomitéen anbefaler blant annet mer kartlegging av hvor mye nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter som finnes i kostskudd og annen mat med omega-3 som vi kjøper i butikken. Det vet man lite om i dag.

Holdbarhetstiden på fiskeolje er noe som også bør vurderes, mener komitéen. Det lille som er gjort av internasjonal forskning, handler om produkter med fiskeolje som er kjøpt i matbutikker. Men ingen vet hvor lenge disse produktene har vært lagret.

Rådet er dessuten at det bør forskes mer på hvilke effekter harsk fiskeolje har på helsa vår. Vitenskapskomitéens granskning viser at det finnes lite kunnskap om dette internasjonalt.

Sunt i utgangspunktet

Marit Aursand

Forskningssjef Marit Aursand har ledet granskningen av harske fiskeoljer.

Foto: SINTEF

– Ettersom vi ikke har god dokumentasjon på effekten og konsentrasjonen av stoffer som har med nedbrytning og oksidasjon i fiskeoljer å gjøre, er det vanskelig å gi klare anbefalinger om langtidsbruk av kosttilskudd med omega-3 som er blitt harsk.

Det sier Marit Aursand til NRK.no. Hun er forskningssjef i SINTEF Fiskeri og havbruk, og har ledet arbeidet i Vitenskaps-komitéen.

Tidligere i år gjorde Vitenskapskomitéen en annen risikovurdering som viste at inntak av omega-3 ikke har negative helseeffekter. Disse fettsyrene kan tvert imot ha en positiv virkning på kroppen.

Men den forrige vurderingen omfattet ikke en granskning av hva som skjer hvis fiskeoljen blir harsk.

Ett av de store spørsmålene nå, er om trankapsler kan kamuflere kvaliteten på oljen som "pakkes inn". Innkapslingen kan skjule harsk lukt og dårlig smak, som til en viss grad kan nøytraliseres ved å tilsette aromastoffer.

«Det enkleste man som forbruker kan gjøre for å oppdage at oljen er harsk, er å knekke en kapsel og lukte og smake på innholdet i kosttilskuddet før man spiser det», skriver Vitenskapskomitéen i sin oppsummering.

Komitéen understreker samtidig at i kosttilskudd med omega-3 som er tappet på flaske (flytende tran), er det ikke noe problem å oppdage at innholdet eventuelt er harskt.

Få offentlige krav

EU har hygieneregler for matprodukter med omega-3, som også gjelder for Norge. Men det finnes ingen offentlige krav til fiskeoljens opprinnelse, kvalitet eller sammensetning av marine oljer i kosttilskudd. Produsentene har ansvar for at maten de selger er trygg.

Fiskeoljene blir bearbeidet industrielt før de ender opp som kosttilskudd med omega-3. Dette skal blant annet forhindre at oksygen gjør oljen harsk.

Harskningsprosessen kan likevel fortsette etter at oljen er produsert. Det gjelder både under pakking, transport og oppbevaring i butikken og hjemme hos forbrukeren.

Forskning på kvalitet og helseeffekt i harsk fiskeolje er komplisert blant annet fordi stoffer som tilføres under produksjonsprosessen kan påvirke måleresultatene.

Krill- og selolje

Mesteparten av den internasjonale forskningen som hittil er gjennomført, handler om fiskeoljer. Det finnes svært få undersøkelser av olje fra krill og sel.

Og når det gjelder helseeffekter av harsk olje, har vitenskapen kun studert virkningen rett etter et måltid. Langstideffektene på menneskekroppen vet man foreløpig svært lite om.

Dyreforsøk viser at harske planteoljer i store doser kan føre til forandringer i lever og skjoldbrukskjertel, økt fettmengde i leveren og endringer i stoffskiftet. Men dette gjelder altså planteoljer, ikke marine oljer som brukes i kosttilskudd for mennesker.

Vitenskapskomitéen for mattrygghet er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Komitéen gjennomfører ikke egen forskning, men skal avdekke mangel på kunnskap og behov for mer forskning både i Norge og internasjonalt.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)