Hver femte helsekrone skyldes avhengighet

Ulike former for avhengighet koster Europa 500 milliarder euro årlig. – Sanksjoner og straff kan ikke løse dette problemet, sier professor Jan Erik Karlsen.

Avhengighetsting

Øl og tobakk er kjent for å gjøre folk avhengige, men også sjokolade og dataspill kan ha samme effekten.

Foto: Fassbender, Ina / Varfjell, Fredrik / NTB Scanpix

– Helseskadene knyttet til rus og tobakk er synlige og veldokumenterte. Derimot er det ikke så lett å se hva som skjer med dem som er avhengige av dataspill, trening eller sukker.

Slik forklarer Svanaug Fjær bakgrunnen for at forskningsprosjektet Alice Rap tar opp spørsmålet om ”nye” avhengighetsproblemer. Hun er instituttleder ved Universitet i Stavanger, og en av 130 forskere som samarbeider om å undersøke hvordan velferden og folkehelsen Europa preges av avhengighet til både lovlige og ulovlige stoffer.

– Vi tar utgangspunkt i rusforskning gjort om alkohol, narkotika og tobakk, og så ser vi om dette kan være relevant på andre store livsstilsspørsmål i dagens samfunn, sier hun.

Livsfarlig avhengighet

egg og bacon

Ekstreme dietter kan også være en form for avhengighet, ifølge Svanaug Fjær.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Slik forskning er livsviktig, ifølge Fjær. For selv om konsekvensen av såkalt myk avhengighet (avhengighet til eksempelvis dataspill, kortspill, trening eller ekstreme spisevaner) ikke er like åpenbar som hard avhengighet (fysisk avhengighet til rusmidler og tobakk), så kan også denne formen for avhengighet gjøre stor skade.

– Selv om det ikke er en fysisk avhengighet som i rusmidler, så har den myke avhengigheten mange tvangsmessige effekter. Det kan også ødelegge folks fremtidsutsikter gjennom å bli så dominerende at det vanlige sosiale livet må vike. Det blir ikke tid til verken lekselesing eller fysisk aktivitet.

NRK.no har tidligere fortalt om Magnus Østland som ble så avhengig av dataspill at han vurderte å ta sitt eget liv. Fjær mener det er et godt eksempel på hva avhengighet kan gjøre med folk.

– Internett er et nytt område som har et potensial i seg for å gjøre livet vanskelig for folk, enten de blir avhengige av dataspill, gambling eller pornografi, sier hun.

Les også:

I Europa skyldes hver femte dødsfall blant unge en eller annen form for avhengighet. Det aller meste av dette skyldes alkohol og andre rusmidler, men noe skyldes også den såkalt myke avhengigheten.

Spesielt hos ungdom

Jan Erik Karlsen

Jan Erik Karlsen er professor ved Universitetet i Stavanger.

Foto: UiS

I fem år skal de 130 forskerne fra alle EU-landene samarbeide om å finne ut hvordan unionen skal håndtere ulike former for avhengighet. Også flere norske forskere er med på prosjektet, deriblant Jan Erik Karlsen, professor ved Universitetet i Stavanger.

Han forteller at det spesielt er yngre som blir rammet av mykere former for avhengighet.

– Dette er noe vi ser mer og mer av hos ungdom, og det får dem til å oppføre seg med det samme mønsteret som man får ved de harde formene for avhengighet.

Les også:

– Både avhengighet til rusmidler og myk avhengighet øker i omfang. Det kan føre til at den oppvoksende generasjonen mister tilhørigheten til samfunnet, sier Karlsen.

Sammenligner tobakks- og spillprodusenter

Sigaretter

Jan Erik Karlsen sammenligner spillprodusenter med tobakksprodusentene.

Foto: NRK

Og nettopp den oppvoksende generasjonen står i sentrum for det europeiske forskningsprosjektet. Forskerne håper at prosjektet skal legge føringer for Europas ruspolitikk i de neste tiårene. Da må både myk og hard avhengighet med i bilder, mener Karlsen.

– Det er ikke tvil om at det er store økonomiske interesser involvert i dette. Tobakk- og alkoholprodusenter tjener store penger på at folk bli avhengige, men det gjør også spillprodusenter, lottoleverandører og den farmasøytiske industrien.

Han sier at både i dataverdenen og i rusverdenen forsøker man å kapre flest mulig kunder for at bedriften skal vokse.

– Når kundene og brukerne bare blir flere og mer avhengige er det vanskelig å snu avhengighetstrenden.

Tror ikke på straff

Ifølge Karlsen er en femtedel av Europas helsekostnader knyttet til ulike former for avhengighet. Også utgiftene til kriminalitetsbekjempelse er høye på grunn av folks avhengighet. Allikevel er ikke økt straff veien å gå, mener både han og Fjær.

– Det er vanskelig å se for seg at vanlig straff kan brukes til å kurere personer som er avhengige av trening eller internett.

I stedet håper hun at flere skal få et bevisst forhold til de valgene de tar, og vi trenger kunnskap om avhengighetens nye former.

– Vi må utvikle en tankegang knyttet til forebygging av avhengighet. Folk går utrolig langt for å legge om livsstilen, og for mange går det så langt at det går over i tvangsmessige handlinger.

Hun tror likevel at det er like vanskelig å forhindre at folk blir avhengige av internett som det er å forhindre rusmidler.

– Spill og internett har vist seg å være drivende krefter som skaper avhengighet hos folk, og det er nok kommet for å bli, sier hun.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)