Hopp til innhold

– Pasienter skrives ut for tidlig for å spare penger

Hver dag har hjemmetjenesten i Norge kontakt med pasienter som burde vært på sykehus eller sykehjem. Over 90 prosent av pleierne har opplevd pasienter som burde hatt annen behandling, viser en undersøkelse fra NRK og Fagforbundet.

HOPITAL

Mange gamle blir skrevet rett ut fra sykehusene og sendt hjem til seg selv. Et opphold på et sykehjem kunne gjort overgangen lettere for mange.

Foto: BOUTRIA LUC / PHOTOPQR/NICE MATIN

Anne-Lise Knoph

Anne-Lise Knoph ble sendt hjem fra sykehuset til hjemmetjenesten klokken 3 på natten.

Foto: NRK

I forrige uke kunne vi se og lese om Anne-Lise Knoph som ble sendt hjem fra sykehuset midt på natten med kløyvd overleppe, blødning i øyeeplet og brist i kneet.

Nå viser en stor undersøkelse NRK har gjennomført at nesten alle norske hjemmesykepleiere har arbeidet med pasienter som egentlig burde vært lagt inn, enten på sykehjem eller sykehus.

– Sendes inn og ut av sykehus

847 ansatte i hjemmetjenesten fra hele landet har deltatt i undersøkelsen som er gjennomført av NRK og Fagforbundet. Hele 91 prosent av disse sier at de ofte eller av og til i løpet av det siste året har hatt pasienter som egentlig burde fått en annen type behandling, som sykehus-, eller sykehjemsopphold.

Det kan være mange grunner til at pasienter skrives ut fra en institusjon, men flere av pleierne forteller om pasienter som, i likhet med Anne-Lie Knoph, har blitt overført fra sykehus til hjemmetjenesten uten å være klar for det.

– Vi har stadig brukere som er så dårlige når de blir sendt hjem fra sykehus at de må bli innlagt på sykehus igjen neste dag. De er for dårlige til å fungere hjemme med den hjelpen vi kan gi dem.

Slik kommenterer en anonym pleier problematikken med pasienter som skrives ut for tidlig. Flere andre melder også om lignende tilstander.

– Kunstige skiller mellom stat og kommune

Torgeir Wyller

Torgeir Bruun Wyller er skuffet over beslutningen til Høie.

Foto: NRK
Pasientombud Knut Fredrik Thorne

Pasientombud Knut Fredrik Thorne ønsker at flere får tilbud om sykehjemsplass.

Foto: NRK

Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, er ikke overrasket over resultatet av NRKs undersøkelse. Han mener det kan være flere grunner til at pasienter skrives ut før de er klare for det.

– Hovedproblemet er at vi har fått et system som ikke legger til rette for at de forskjellige aktørene sammen skal finne ut hva som er den beste behandlingen. I stedet har vi fått et uverdig svarteperspill hvor mye handler om å få pasientene ut fra «mitt» budsjett og over i «ditt».

Ifølge Wyller har samhandlingsreformen forsterket det kunstige skillet mellom det kommunale helsetilbudet og de statlige sykehusene.

– Både sykehusene og den kommunale helsetjenesten finansieres av de samme skattepengene, men i dag er de uavhengige aktører som kan manipulere sine utgifter på den andres bekostning.

Les også: Kostbart med samhandlingsreformen

– Får hjem syke pasienter

NRKs undersøkelse ble gjennomført i vinter, like etter at samhandlingsreformen ble påbegynt. Allikevel har det kommet kommentarer om at pasientene har fått et dårligere tilbud etter reformen. En pleier skriver følgende:

– Etter reformen kommer brukere hjem kjempesyke. Vi har ikke noe mer ressurser, så de blir fort så syke av for lite mat/drikke at de blir lagt inn igjen. For så å bli sendt for tidlig hjem igjen.

Et av målene med samhandlingsreformen var at pasienter skulle skrives ut fortere fra sykehus. De som blir liggende på sykehus lenger enn det sykehuset mener er nødvendig, blir fakturert kommunen vedkommende kommer fra.

Deretter blir pasientene overført til det kommunale helsevesenet, men det er ikke alltid at de kan gi pasientene den oppfølgingen som trengs, sier Wyller.

– Sykehjemsplasser et knapphetsgode i mange kommuner, og sykehjem er dyre i drift. Det kan føre til at pasienter sendes hjem selv om de egentlig burde ha fått tilbud om opphold på institusjon.

– Burde vært sendt på sykehjem

Også pasientombud Knut Fredrik Thorne mener at pasienter alt for ofte overføres fra sykehusene og direkte til hjemmetjenesten, selv om de egentlig burde vært innom et sykehjem først.

– Det er ingen selvfølge at eldre er friske, raske og kjekke når de kommer ut, og de kan ha et stort behov for pleie og omsorg. Da burde de vært sendt på et sykehjem, og ikke rett hjem til seg selv, mener Thorne.

Pasientombudet hører mange skrekkhistorier fra både pasienter og ansatte i det norske helsevesenet. Han skulle gjerne sett at flere pasienter fikk tilstrekkelig behandling.

– På et sykehjem har du hele tiden kompetente folk rundt deg, mens de som bruker hjemmetjenesten gjerne får tilsyn et par ganger i døgnet. For de sykeste er ikke det nok.

Graf om feilplasserte pasienter

Etterlyser flere korttidsplasser

NRKs undersøkelse om hjemmetjenesten i Norge har avslørt en rekke graverende forhold, blant annet at enkelte pasienter ikke har vært ute av huset det siste året.

Ifølge pasientombud Thorne er det flere sykehjemsplasser som må til for at også pasienter som bor hjemme skal få god nok pleie.

– Undersøkelser viser at rundt 80 prosent av alle sykehjemspasienter lider av en eller annen form for demens. Da er det ikke mange ledige plasser igjen til dem som er mentalt friske og fysisk syke.

Spesielt er det korttidsplasser til hjemvendte pasienter fra sykehusene som er den største mangelvaren, sier Thorne.

– Det er nettopp mangelen på korttidsplasser som gjør at pasientene havner hjemme, hos de som har svart på NRKs spørsmål, sier han til NRK.no.

– Noen vil ikke legges inn

Selv om nesten alle i hjemmetjenesten melder om arbeid med pasienter som burde vært behandlet andre steder, så betyr ikke det at alle pasientene ble skrevet ut for tidlig, understreker geriatriprofessor Wyller.

– Det er naturligvis mer sammensatt enn som så. I en del tilfeller kan det være best for pasienten å være hjemme, selv om pleierne gjerne skulle ønsket at de hadde færre pasienter. I en overbelastet arbeidshverdag er det lett å ønske at de tyngste pasientene hadde vært til behandling et annet sted.

En rekke andre situasjoner kan også være skjult i tallene, deriblant pasienter som selv ikke ønsker å bli flyttet fra hjemmene sine.

– For eksempel kan det være pasienter som burde vært lagt inn på sykehjem, men som selv ikke ønsker det, sier Wyller.

Om undersøkelsen

Her kan du lese mer om hvordan undersøkelsen ble utført, samt laste ned hele undersøkelsen

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)