Kostbart med samhandlingsreformen

Satsing på helse kan gå utover barnehage- og skoletilbudet i kommune-Norge, viser en ny KS-undersøkelse.

Direktør Helge Eide i KS

Direktør Helge Eide i KS frykter at ekstra kostnader knyttet til samhandlingsreformen, kan gå utover barnehage- og skoletilbudet i kommunene. Arkivbilde.

Foto: Tore Linnerud / NRK

Bedre utnyttelse av helsekronene, tidligere behandling av pasienter og mer ansvar til kommunene. Dette er noen av hovedtrekkene i samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012.

Flere pasienter behandles nå i kommunene på grunn av den nye helsereformen, men dette koster så mye at kommunene må kutte i andre tilbud som skole og eldreomsorg. Det viser en ny KS-undersøkelse NRK har fått tilgang til.

Betaler regningen for samhandlingsreformen

Det kan bli mindre penger til barnehage og skole når norske kommuner skal betale regningen for samhandlingsreformen.

KS har regnet ut at kommune-Norge har betalt to milliarder kroner fra egne budsjetter for reformen siden 2010.

– Når man får slengt 2 milliarder kroner i fleisen på denne måten, så tenker man med en gang at det er veldig mye penger. Men det er også en veldig viktig reform for kommunene, sier KS-direktør Helge Eide, til NRK.

700 millioner kroner i året

I samhandlingsreformen er også målet å styrke kommunenes økonomiske rammer. En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover.

Flere pasienter blir skrevet ut raskere fra sykehusene med samhandlingsreformen, og da må landets sykehjem stå klare.

Derfor vil kommunene også i fremtiden ha store utgifter blant annet til midlertidige sykehjemsplasser.

KS-tall viser at kommunenes årlige driftsutgifter vil bli rundt 700 millioner kroner i året. Da må mange kommuner knipe, og det kan gå utover disse kommunetjenestene:

– Barnehage, skole og pleie- og omsorgstjenester, sier Eide.

– Hvert år vil det bli vanskeligere i kommunebudsjettene å hente ut penger til ting som er enda viktigere enn samhandlingsreformen, avslutter KS-direktøren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger