Hopp til innhold

– Økologisk mat er ikke sunnere

Økologisk mat er verken bedre eller dårligere for helsa enn konvensjonelt produsert mat. Og dyrevelferden er stort sett like bra med begge produksjonsmetodene, ifølge en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Økologisk mat

Det er små forskjeller i næringsinnhold og andre innholdsstoffer i økologisk og konvensjonelt produserte vekster, mener Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

For første gang i Norge er det gjort en samlet vurdering av forskjellene mellom økologisk og konvensjonell mat når det gjelder folkehelse, dyrevelferd og plantehelse.

Hovedkonklusjonen er at forskjellene er svært små.

Basert på den forskningen som finnes i dag, mener Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) at effekten på forbrukernes helse og ernæring er like bra med begge de to produksjonsmetodene.

– I noen studier er det indikasjoner på at økologisk mat kan ha en positiv effekt på immunsystemet. Men funnene er for få og for sprikende til at vi kan trekke noen konklusjon, sier Bjørn Næss, som er medlem av hovedkomiteen i VKM.

Næringsstoffer

Ifølge rapporten er det generelt små forskjeller i næringsinnhold og andre innholdsstoffer i økologisk og konvensjonelt produserte vekster. Vitenskapskomiteen mener det er lite trolig at disse forskjellene betyr noe for helsa til mennesker som har et balansert kosthold.

Ifølge forskning både her i landet og andre steder er det heller ikke grunnlag for å si at det er forskjellig smitterisiko forbundet med å spise økologisk eller konvensjonelt produsert mat. Bakteriene salmonella, E.coli og campylobacter er eksempler på slik risiko.

Heller ikke når det gjelder antibiotikaresistens kan det påvises store forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle matvarer.

Rester av plantevernmidler

Kari Bryhni

Mattilsynets regelverksdirektør Kari Bryhni mottok i dag den 600 sider store rapporten, som 40 eksperter har jobbet med i tre år.

Foto: Tor Risberg / NRK

Overvåkningsdata viser at øko-mat inneholder mye mindre rester av plantevernmidler enn annen mat. Men den mengden som finnes i konvensjonelle matvarer ligger også under nivåene som gir økt helserisiko, ifølge VKM.

Komiteen har også vurdert helsa og velferden hos dyr i norske økologiske og konvensjonelle besetninger.

– Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger, er det ikke funnet forskjeller i sykdomsforekomst mellom dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger, sier Næss.

Forskningen viser med andre ord at det generelt er liten forskjell i husdyras velferd uansett produksjonstype.

Rapporten er laget på oppdrag fra Mattilsynet, som spesielt ville vite mer om norskproduserte varer.

Mye av rapporten fokuserer derfor på produkter som korn, epler, plommer, kirsebær, jordbær, gulrøtter, kål, løk, agurk og salater.

VKM har også vurdert mulige kvalitetsforskjeller mellom økologiske og konvensjonelle settepoteter og såfrø.

– Fordelene kommer ikke fram

– Innhenting av kunnskap om økologisk mat er viktig. Derfor setter vi stor pris på Vitenskapskomiteens grundige rapport selv om vi synes at en del fordeler ved økologisk mat og dyrehold blir underkommunisert, sier Jon Magne Holten til NRK.no. Han er seniorrådgiver landbruk i Oikos Økologisk Norge, medlemsorganisasjonen for økologiske bønder og forbrukere.

Ifølge Holten har Oikos selv trukket fram mye av det samme som rapporten peker på.

– Men VKM er veldig forsiktig i uttalelsene sine. Selv om effekten på menneskelig helse vanskelig kan bevises, er det mange indikasjoner på at økologisk kosthold er gunstig, sier han.

– Rapporten viser for eksempel til at økologisk frukt og grønt inneholder mer C-vitamin og antioksidanter enn konvensjonelle produkter. Der er forskningsresultatene ganske tydelige, mener vi.

– Dessuten har animalske produkter som økologisk kjøtt og melk et større innhold av gunstige fettsyrer. Økologisk mat inneholder knapt nok sprøytemiddelrester. Og flere studier viser at økologisk korn har mindre soppgifter som er ugunstige for helsa, sier Jon Magne Holten.

Ifølge ham viser noen forskningsrapporter mindre forekomst av atopisk eksem blant dem som holder seg til et økologisk kosthold.

– Alt i alt peker en rekke indikasjoner i samme positive retning, sier han.

– Bedre for dyra

Holten ser fram til å finlese hele den 600 sider lange rapporten. Men han mener at Vitenskapskomiteen har underkommunisert fordelene for dyrevelferd i økologisk landbruk.

– Reglene krever at husdyra skal ha utegang og mer plass enn i konvensjonell drift. Dessuten viser rapporten mindre jurbetennelse og færre problemer med fruktbarhet hos økologiske melkekyr i Norge. Dette er viktige poeng i økologisk landbruk, sier Holten.

Han understreker også at den nye rapporten ikke har vurdert miljøeffekter og bærekraft, som er en viktig fordel ved økologisk matproduksjon.

– Det var ikke mandatet når Mattilsynet bestilte rapporten, sier Jon Magne Holten.

– Viktig rapport

– Dette er en viktig rapport. Som forvaltningsmyndighet har vi nå fått en samlet oversikt over kunnskapen på dette feltet, noe som vil få betydning for forbrukerne og matprodusentene, sier Mattilsynets regelverksdirektør Kari Bryhni til NRK.no.

Hun er spent på hvordan folk flest vil ta til seg konklusjonene i den omfattende gjennomgangen. Mattilsynet vil bruke rapporten i sin veiledning til produsentene og i arbeidet med regelverk både i Norge og internasjonalt.

Bryhni er ikke direkte overrasket over noen av konklusjonene. Men hun sier det er interessant at Vitenskapskomiteen synes å konkludere med at det ikke er mer smittestoff i økologisk mat enn i mat som produseres på konvensjonell måte.

Se hele rapporten hos VKM her.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)