NRK Meny
Normal

- Vi føler oss fullstendig utelatt

- Dette er et moralsk spørsmål, sier delegatene fra Nigeria.

Joe Odey Agi og Julius Okputu i den nigerianske delegasjonen

Joe Odey Agi og Julius Okputu i den nigerianske delegasjonen.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Kristin Granbo byline
Foto: Astrid Rommetveit / NRK

- Blir ikke tatt med

- Det er som om vi ikke er en del av denne avtalen som det forhandles om, sier Joe Odey Agi. Han er advokat, og med i den nigerianske delegasjonen.

Agi støtter bruddet som fant sted tidligere i dag, da gruppen av afrikanske land marsjerte ut i protest under møter i arbeidsgruppene.

Den utløsende faktoren var prosessen, ledet av det danske formannskapet og en møteinnkallelse som innebar at Kyotoprotokollen ikke videreføres.

- Grunnen til at jeg synes dette er på sin plass har med afrikas ressurser å gjøre. Vi har færre ressurser til å bekjempe klimaendringene. Og vi har ikke bidratt til de endringene vi rammes av, sier Agi.

Se også: Afrikansk klimastunt i København

Synlige på Bella Center

Det er på ingen måte første gang de afrikanske landene bestemmer seg for å heve fanen.

I Barcelona i november viste de for første gang sin styrke da de stanset forhandlingene fullstendig.

Også under dette toppmøtet har de vært synlige i korridorene på konferansesenteret.

Sist uke stormet en stor gruppe afrikanske organisasjoner gangene fordi de mente deres delegater ikke ble hørt.

Se: Afrikansk klimastunt i København

- Veier ikke tungt

- Men Afrikas agenda ser ikke ut til å veie tungt under disse samtalene, sier miljøkommisær Julius Okputu, også han er del av den nigerianske delegasjonen i København.

- Vi trenger store fond fra de rike som vil dekke våre behov når det kommer til egne klimatiltak og teknologioverføring, sier han.

På en eller annen måte, forteller Okputu, så ser kineserne det som sin oppgave å sympatisere med de afrikanske landene på dette punktet.

- De jobber hardt for å få til tiltak og teknologioverføring i Afrika.

- Samholdet skyldes utslipp

- Hvorfor er det så viktig for afrikagruppen å opptre som ett?

- Landene i Afrika har mye av de samme problemene, og den samme agendaen for denne konferansen.

Agi forteller at mye av dette samholdet er grunnet det faktum at Afrika som ett har hatt de minste utslippene til nå.

- Den nye avtalen bør derfor være forankret i en Kyoto-lignende tekst der de største utslippskjempene må ta konsekvensene av det de har stått for så langt.

Agi håper på en endring i samtalene når statslederne ankommer senere denne uka.

- Jeg tror de vil handle på vegne av folket, og høre på hva de har å si.

Les også: Dette er klimaforhandlingene 2009

Selda Ekiz om temperatur og co2 siste 800 000 år.
Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye? Per Espen Stoknes er klimapsykolog ved BI. Han viser hvilke mekanismer det er i oss som gjør oss til klimasinker, selv om vi vet bedre. 
Episode 1:10 Distanse. Det skjer ikke meg.