– Norge trenger 250 000 elbiler innen ti år

250 000 elbiler må ut på norske veier innen ti år for å nå regjeringens mål om en mer miljøvennlig bilpark. Men bilene finnes ikke.

Elbil

Elbil

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Det er derfor helt urealistisk, og en umulig målsetting, sier redaktør i Bilforlaget Jon Winding-Sørensen.

– Umulig

Utslippene fra vegtransport står i dag for en fjerdelel av de nasjonale utslippene, og utslippene øker. Bilparken i Norge må dermed endres dramatisk.

– Vi har et par jålete, elektriske sportsbiler som Bellona elsker å vise fram, også har vi biler på størrelse med Think. Det kan jo umulig erstatte den typen transport vi trenger i dag, sier Winding-Sørensen.

Som en del av fornybardirektivet har EU bestemt at 10 prosent av transportsektoren ikke skal drives av bensin eller diesel, men av fornybar energi.

– Det kan, for eksempel, løses av elektrifisering av biler, forteller Øyvind Vessia som er nasjonal ekspert i EU-kommisjonen.

Med fornybar energi menes også biodrivstoff som biodiesel og bioetanol.

– 250 000 biler innen 2020

Den norske regjeringen har en målsetting om at en av ti biler skal være på fornybar.

– Vi må opp i mellom 150- og 250 000 elbiler for å nå denne målsettingen innen 2020. Og det er klart at det er tall som ligger langt over det vi har nå. Per i dag har vi 2400 biler i Norge, forteller prosjektleder i Transnova, Eva Solvi.

Transnova er et resultat av klimaforliket , og opprettet for å få en mer miljøvennlig bilpark.

Dagens elbiler er for små, de kan ikke kjøre langt og det finnes kun et par tusen av dem.

Winding-Sørensen i Bilforlaget tror ikke det er noen muligheter for å få flere hundre tusen elbiler på norske veier med dagens politikk og teknologi:

– Jeg skjønner ikke helt dette pratet. Nå ser vi også i forslaget til statsbudsjett at de gjør alt de kan for å drepe elbiler, selv om de sier noe annet.

Les mer: - Dyrere for de fleste å kjøpe bil

Les også: Varebilregler stoppet storordre på miljøbiler

Hva har skjedd med temperaturen på kloden? Hvorfor har det skjedd? Og hva kan vi gjøre med det? Det er 137 år siden vi fikk de første globale temperaturmålingene. Fysiker Bjørn Samset holder festkveld for klimanerder og gir oss hele fortellingen om hvordan klimaet har endret seg, på 137 minutter. Med på festen er Selda Ekiz og Torkild Jemterud. De kommer til å lage bråk.