Hopp til innhold

– Norge trenger 250 000 elbiler innen ti år

250 000 elbiler må ut på norske veier innen ti år for å nå regjeringens mål om en mer miljøvennlig bilpark. Men bilene finnes ikke.

Elbil

Elbil

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Det er derfor helt urealistisk, og en umulig målsetting, sier redaktør i Bilforlaget Jon Winding-Sørensen.

– Umulig

Utslippene fra vegtransport står i dag for en fjerdelel av de nasjonale utslippene, og utslippene øker. Bilparken i Norge må dermed endres dramatisk.

– Vi har et par jålete, elektriske sportsbiler som Bellona elsker å vise fram, også har vi biler på størrelse med Think. Det kan jo umulig erstatte den typen transport vi trenger i dag, sier Winding-Sørensen.

Som en del av fornybardirektivet har EU bestemt at 10 prosent av transportsektoren ikke skal drives av bensin eller diesel, men av fornybar energi.

– Det kan, for eksempel, løses av elektrifisering av biler, forteller Øyvind Vessia som er nasjonal ekspert i EU-kommisjonen.

Med fornybar energi menes også biodrivstoff som biodiesel og bioetanol.

– 250 000 biler innen 2020

Den norske regjeringen har en målsetting om at en av ti biler skal være på fornybar.

– Vi må opp i mellom 150- og 250 000 elbiler for å nå denne målsettingen innen 2020. Og det er klart at det er tall som ligger langt over det vi har nå. Per i dag har vi 2400 biler i Norge, forteller prosjektleder i Transnova, Eva Solvi.

Transnova er et resultat av klimaforliket , og opprettet for å få en mer miljøvennlig bilpark.

Dagens elbiler er for små, de kan ikke kjøre langt og det finnes kun et par tusen av dem.

Winding-Sørensen i Bilforlaget tror ikke det er noen muligheter for å få flere hundre tusen elbiler på norske veier med dagens politikk og teknologi:

– Jeg skjønner ikke helt dette pratet. Nå ser vi også i forslaget til statsbudsjett at de gjør alt de kan for å drepe elbiler, selv om de sier noe annet.

Les mer: - Dyrere for de fleste å kjøpe bil

Les også: Varebilregler stoppet storordre på miljøbiler