Hopp til innhold

Naturvernere biter i det sure eplet – godtar utbygging i naturreservat

Åkersvika naturreservat i Hamar bør kunne ha jernbane med dobbeltspor, sier naturvernere. De innrømmer at dette er en vanskelig sak.

Åkersvika i Hamar, dagens jernbane med enkeltspor til venstre, og E6 til høyre.

KLAGER IKKE: Naturvernforbundet i Innlandet har bestemt seg for å akseptere bygging av dobbeltspor for jernbanen over Åkersvika ved Hamar.

Foto: Bane NOR

Statsforvalteren ga i forrige uke dispensasjon til bygging av dobbeltspor for jernbane gjennom Åkersvika naturreservat i Hamar.

Det skjedde 18 dager etter at Miljødirektoratet sa nei til bygging av ny motorveg over Lågendeltaet i Lillehammer, som også er et naturreservat.

Den avgjørelsen ble av naturvernere feiret som en seier.

Nå støtter de utvidelse av jernbanespor gjennom det sårbare verneområdet i Åkersvika.

– Smertelig dilemma

– Jeg sier helt åpent at dette har vært et vanskelig og et smertelig dilemma, sier Ole Midthun, som er leder i Naturvernforbundet i Innlandet.

Ole Midthun, fylkesleder i Naturvernforbundet i Innlandet

DILEMMA: Leder i Naturvernforbundet i Innlandet, Ole Midthun, sier det dreier seg om forskjellige typer saker.

Foto: Knut Røsrud

Selv om det i begge tilfeller dreier seg om to naturreservater med viktige våtmarker for fugler, mener han det er to helt forskjellige inngrep.

– I Åkersvika er det snakk om å utvide et eksisterende inngrep i verneområdet. Det mener vi at er et helt annet type inngrep enn det å anlegge en ny og stor firefelts motorveg sånn som det er snakk om i Lågendeltaet, sier Midthun.

Les også Har brukt over éin milliard på planlagd E6: Kan vere forgjeves

Ingunn Trosholmen (Ap). Ordfører Lillehammer

Åkersvika har gjennom flere år vært tema for diskusjon når det gjelder E6 og motorveg. Men nå gjelder det altså oppgradering av jernbane.

Mer samfunnsnyttig

Fylkesstyret i Naturvernforbundet i Innlandet er samstemte i at de ikke vil klage på den planlagte utbyggingen i Åkersvika i Hamar.

De legger til grunn at dobbeltspor vil gi bedre kollektivtrafikk og dermed mindre klimautslipp.

Dessuten er vurderingen at dobbeltspor for tog er langt mer samfunnsnyttig enn motorveg.

Dobbeltspor til Hamar innen 2024

SAMFUNNSNYTTIG: Naturvernforbundet mener tog er mer samfunnsnyttig enn motorveg.

Foto: Knut Sveen / NRK

– Vi skal ta på alvor inngrep i verneområder selv om det er et tiltak som vi ønsker i større grad enn en motorveg. Men da er det en vurdering som vi må ta, sier Ole Midthun.

Naturvernforbundet i Innlandet har jobbet i mange år for å få fart på intercity-utbyggingen, både fordi det vil gi enda bedre togforbindelse mellom Oslo og Innlandet og fordi mer av godstransporten da kan flyttes fra veg til bane.

– Det mener vi er et veldig stort gode for klimaet, men også for naturen da, sier Midthun.

Ingen alternativer

Når det gjelder utbyggingen av E6 forbi Lillehammer har flere alternativer vært utredet.

Les også Fylkesmannen går for vestre E6-alternativ

Sigurd Tremoen, fylkesmann, Oppland

For jernbanen over Åkersvika er det ingen alternativer.

Enten så bygger man dobbeltspor inn til Hamar, eller så gjør man det ikke. Det finnes ingen alternativer utenom verneområdet.

– Og da lander vi her da, på at vi ikke ender opp med å klage, sier fylkesleder Ole Midthun.

Flere saker fra Innlandet