Hopp til innhold

Det blir firefelts gjennom Åkersvika

I dag ble det klart at det bygges firefelts E6 langs dagens trasé gjennom Åkersvika. Politikere i Innlandet er storfornøyd.

Nye E6 skal gå gjennom et våtmarksområde der trekkfugler samles

Nye E6 - se dagens tv-reportasje.

– Endelig avklaring og et ja til 4-felts motorveg gjennom Åkersvika i dag! Mange har bidratt! lyder Twittermeldinga til Knut Storberget.

I dag kom avgjørelsen og nå skal det bygges firefelts E6 over Åkersvika langs dagens trasé, med ei kort bru over Flagstadelva.

Det blir en E6-trasé i vanlig bredde, fartsgrensa blir 100 km/t på lik linje som den øvrige E6-traseen sørover mot Gardermoen.

Det skal også bygges støyskjermer for å verne innbyggere og fuglelivet i Åkersvika naturreservat.

Ventet lenge

Politikerne har ventet lenge på avgjørelsen. For i fire år har Miljøverndepartementet jobbet med å finne en løsning for E6-utbygginga i Åkersvika i Hamar.

– Dette er en gledens dag og at regjeringa har valgt en utvidelse av den eksisterende vegen, og det i tråd med verneforpliktelsene er jeg veldig fornøyd med, sier Storberget.

Ordfører i Hamar forteller at det er kake på bordet i rådhuset i Hamar.

– Avgjørelsen betyr enormt mye for hele Innlandet og vi har ventet lenge. Det er utrolig viktig å komme videre, det handler om trafikksikkerhet og næringsutvikling. Det er en avgjørelse vi hadde håpet å få, sier ordfører i Hamar, Morten Aspeli.

– Dette er en sak Hedmark Arbeiderparti har kjempet lenge for, og denne beslutningen er en historisk milepæl. Jeg ønsker å takke regjeringen for å ha løst flokene, sier leder i Hedmark Arbeiderparti Bente Elin Lilløkseth.

Artikkelen fortsetter under videoen

Video E6 gjennom Åkersvika

E6 gjennom Åkersvika

– Beste løsningen

– Men det har tatt tid?

– Det har tatt altfor lang tid etter min mening, men det har vært mange hensyn å ta. Derfor er jeg desto mer glad for at vi endelig kan ta fatt på E6 nord for Hamar også, sier Storberget.

Storberget sier at det vil bli gjort flere tiltak for å ta vare på naturreservatet og fuglelivet, og ikke minst naboene i området.

– Alt i alt er dette den beste løsningen, både for fugleliv og menneskeliv, dette er viktig for Innlandssatsingen - bedre framkommelighet og bedre trafikksikkerhet, sier Storberget.

Frykter dramatiske konsekvenser

Naturvernforbundet sier det er et svært alvorlig tilbakeslag for dem når regjeringen opphever vernet av et internasjonalt vernet område, for å gi plass til en firefelts vei.

– Vi frykter de dramatiske konsekvensene dette kan få for andre verneområder i Norge, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Direktoratet for naturforvaltning sa i sitt brev til Miljøverndepartementet i 2009 Byggingen av en ny firefelts E 6 gjennom Hamar kan true naturverdiene i Åkersvika naturreservat.

Direktoratet advarte også mot at området kan miste sin internasjonale vernestatus hvis det bygges en fire felts motorvei her.

– Vi frykter at dette skjer fordi noen politikere tror de kan gjøre seg populære ved å ødelegge natur. Vi tror det vil ha motsatt effekt, sier Haltbrekken.

Mindre fugl

Fuglevennene er skuffet etter dagens avgjørelse.

– Det blir et mindre areal for fuglene, og da vil det bli mindre av dem. Det kunne vært andre muligheter enn å legge en firefelts vei gjennom et våtmarksområde som er vernet, sier leder i Norges ornitologiske forening Hamar, Roar Svenkerud.