Hopp til innhold

– Uvirkelig at byggestart for ny E6 i Åkersvika må vente til 2018

Den nye firefelts E6 gjennom Åkersvika i Hamar vil trolig ikke være ferdig før i 2020. – Helt uvirkelig at det skal ta så lang tid, sier Tor André Johnsen fra Frp.

Den nye E6-traseen med fire felt gjennom naturreservatet i Åkersvika i Hamar ble vedtatt av Stortinget i vår. Men noe vegutbygging blir ikke aktuelt før tidligst om fem år.

Reporter Ola Bjørlo Strande/fotograf Halvor Mykleby

Det her vært en lang og kronglete prosess for å få ny firefelts E6 gjennom Åkersvika i Hamar. Først tok det over fire år før miljødepartementet bestemte hvor veien skulle gå, og nå vil det ta ytterligere fem år før man kan starte å bygge veien.

– Det vil nok gå noen år, og slik vi ser for oss det nå så vil vi nok ha en ferdig vei tidligst i 2020, sier planprosessleder i Statens vegvesen, Jan Terje Løitegård.

– Et eventyr om hvordan man ikke skal bygge vei

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Tor André Johnsen mener det er helt uvirkelig at det skal ta så lang tid.

– Jeg blir helt stum. Det går jo fra vondt til enda verre. Først tok det fire år før den forrige regjeringen klarte å bestemme seg for traseen, og nå dette. Det er i ferd med å bli en såpeopera eller et eventyr om hvordan veier ikke skal bygges. Det er trist og frustrerende, sier Johnsen til NRK.

Tor Andre Johnsen

Tor André Johnsen vil gjøre det han kan for at arbeidet med ny E6 i Åkersvika kan starte tidligere.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Det er en omfattende planprosess siden veien skal gå igjennom et naturreservat og området skal reguleres.

– Vi skal justere noen grenser på reservatet og da trenger man lang behandlingstid. Dessuten må vi undersøke naturreservatet og det vil bli gjort neste sommer, sier Løitegård i vegvesenet.

Omfattende undersøkelser

I 2014 skal nesten alle aspekter av fuglereservatet undersøkes. Alt fra fiskeartenes betydning for økosystemet til om det finnes rødlistede plantearter der.

Det er Fylkesmannen i Hedmark som har jobben med undersøke det fredede våtmarksområdet.

– Vi har aldri hatt et så omfattende undersøkelse av økosystemet i dette området tidligere. Det skal gjøres undersøkelser av blant annet forurensingsmessige forhold og bunndyr. Det er mye som skal gjøres og det tar tid, sier direktør hos fylkesmannens miljøvernavdeling, Jørn G. Berg.

Den ferske stortingsrepresentanten for Hedmark Frp, Tor Andre Johnsen vil sette seg inn i saken, og finne ut hvorfor dette skal ta lang tid.

– Vi må se om det er mulig å redusere tiden her. Vi må blant annet se på muligheten for at de kan lage ferdig firefelts E6 fra Stange og fram til Åkersvika sjøl om ikke alt er klart der, sier Johnsen.

Åkersvika i Hamar

Åkersvika i Hamar er et fredet våtmarksområde.

Foto: NRK