Hopp til innhold

MMS-legen dømt til 10 års forvaring

Den såkalte MMS-legen i slutten av 30-årene fra Hedmarken ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 10 års forvaring, med en minstetid på sju år. Han fradømmes også retten til å praktisere som lege eller inneha stilling som helsepersonell på ubestemt tid. Han anket straffeutmålingen på stedet.

Eidsivating lagmannsrett under rettssaken mot MMS-legen

Eidsivating lagmannsrett trodde ikke på SMS-legens forklaring, og dømte ham til 10 års forvaring. Han anket på stedet.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Han ble i sommer dømt til 10 års forvaring for voldtekt og voldtektsforsøk av unge jenter i Hedmarken tingrett. Han ble også dømt for utpressing av menn.

Han anket på stedet, men Eidsivating lagmannsrett ville bare behandle voldtektsdelen av tiltalen. I november ble mannen igjen dømt for sju tilfeller av voldtekt og voldtektsforsøk, og i dag fikk han 10 års forvaring, med en minstetid på sju år. Dette tilsvarer dommen fra tingretten.

Han må også betale en oppreisning på til sammen cirka 2,4 millioner kroner til de fornærmede i saken.

– Han tar dette tungt. Han er sterkt imot forvaring, siden dette ikke er tidsbestemt straff. Det å ikke vite hvor lenge han skal sitte i fengsel er tungt for ham, sier hans forsvarer Harald Stabell.

«Skremmende opplevelser»

Eidsivating lagmannsrett fester ingen tillit til mannens forklaring om at han fant en pose med mobiltelefoner, der han oppdaget at den tidligere eieren hadde brukt seksualiserte bilder av unge jenter til å presse menn for penger.

Retten mener at den dømte i liten grad har vist at han har innsikt i alvoret i det han har utsatt sine unge ofre for:

«Som eksempel kan nevnes at han i slutten av ankeforhandlingen opplyste at han før han ble pågrepet av politiet allerede hadde bestemt seg for «å slutte med dette tøyset».»

Lagmannsretten mener at dette har vært skremmende og nedverdigende for de unge jentene.

– Dette betyr at mine klienter blir trodd. Det betyr mye for dem. Noen føler at de har gjort noe galt, så det betyr mye å bli trodd på at de ble tvunget og at det var skremmende, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

Fikk flere hundre meldinger på få dager

Reiestad Hansen forteller at jentene har hatt det forferdelig mens det stod på.

– Det var jenter som ikke turde å dra på klassetur til Oslo fordi de ikke visste hvem dette var, men det var tydelig at han visste hvem de var, sier Reiestad Hansen.

Retten mener den dømte har benyttet seg av mindreårige jenter:

«Lagmannsretten har gjennom ankeforhandlingen fått et innblikk i hvor skremmende og nedverdigende voldtektene har vært for de unge jentene. De har vært utsatt for en hensynsløs hersketeknikk og noen ble truet til å utføre ydmykende handlinger. Tiltalte opptrådte intenst pågående, og sendte truende meldinger til jentene i skoletiden, under barnedåp, og i egen konfirmasjon. Noen av jentene har mottatt flere hundre meldinger i løpet av få dager.»

Ingen formildende omstendigheter

Lagmannsretten fant ingen formildende omstendigheter, og mener at den tidligere anestesilegen må dømmes til forvaring.

Retten mener også at det foreligger en nærliggende fare for at den dømte på nytt vil begå en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige seksuallovbrudd.

Påtalemyndigheten er fornøyd med at både tingretten og lagmannsretten er enige med påtalemyndigheten fullt ut.

– Dette en spesiell bruk av voldtektsparagrafen, siden det ikke har vært fysisk kontakt mellom den dømte og jentene. At retten mener at det er grunnlag for å dømme han for voldtekt- og voldtektsforsøk er vi fornøyde med, sier aktor Arne I. Dymbe.

La ned påstand om forvaring

Aktor la ned påstand om 10 års forvaring i sin prosedyre på mandag. Aktor Arne I. Dymbe sa i sin prosedyre at tiltalte har utført en rekke straffbare handlinger.

Aktor mener han opptrådte kynisk og beregnende, presset, truet og brutt tillit. Han fryktet også gjentagelses, dersom legen ikke dømmes til forvaring.

Mannens forsvarer, Harald Stabell, mente at hans klient ikke burde dømmes til forvaring. Han la vekt på at hans klient ikke er straffet tidligere, og at han har beklaget og vist anger i lagmannsretten.

Flere saker fra Innlandet