Hopp til innhold

Høgsterett avviste MMS-leges anke

Høgsterett har avvist anken frå den såkalla MMS-legen i Hamar.

Det skriver Hamar Arbeiderblad.

Den tidlegare legen er dømt til ti års forvaring for valdtekt og seksuelle overgrep mot fleire unge jenter og for utpressing av fleire menn. Under ankesaken i tingretten gjekk han langt i å erkjenne fleire av forhalda han var tiltalt for, men kjempa for å unngå forvaring.

Blir ikkje behandla ein tredje gong

Han anka dommen til Høgsterett, men dommen blir ståande.

Høgsterett meiner saka ikkje har stor nok prinsipiell betydning til å bli behandla ein tredje gong. Dei finn heller ikkje andre grunnar til at saka skal opp att nok ein gong.

Den 39 år gamle mannen har site i varetekt sidan han vart pågripen hausten 2010.