Krever 2,4 millioner fra overgreps-legen

På vegene av 22 fornærmede jenter i «legesaken» har bistansdsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen bedt om et oppreisningsbeløp på tilsammen 2.450.000 kroner.

Inger Johanne Reiestad Hansen

Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokat for alle de fornærmede jentene i saken.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Bistandsadvokaten har hatt en vanskelig jobb med å beregne oppreisningsbeløp til hver av de 22 fornærmede jentene hun representerer. Hun la i sin sluttprosedyre vekt på jentenes unge alder. De fleste av dem var mellom 11 og 13 år i tiden da de hadde kontakt med tiltalte.

Tidligere i dag har aktor lagt ned påstand om ti års forvaring.

Bistandsadvokaten mener at de unge jentene ble dratt inn i noe de ikke visste konsekvensene av.

– De ble bedt om å gjøre ting de ikke kunne se konsekvensene av. Han dro dem inn i en voksen seksualitet på et nivå langt over der de var utviklingsmessig, sier Reiestad Hansen.

Videre sier hun at han utnyttet jentene i en sårbar alder. I begynnelsen av puberteten – noe tiltalte bør ha god kjennskap til gjennom sin legegjerning.

Visste ikke hvor bildene tok veien

Legen utgav seg for å være jevnaldrende med de fornærmede jentene. Han skapte et tillitsforhold som han brøt, om enn ikke i juridisk forstand.

– Det bør også virke skjerpende. Jentene har opplevd dette svært krenkende og mange av dem har fått kortvarige, langvarige og kanskje livsvarige skader av det de var gjennom, sier Reiestad Hansen.

Oppreisningen er ment å gi erstatning for «smertene, belastningene, lidelsene og hindringene i den normale livsførsel». Ei av jentene har fått diagnosen posttraumatisk stress, etter kontaktem ned tiltalte. Ei fikk så store problemer med å følge med på skolen at hun måtte gå ett år om igjen. Flere viser tegn på skam.

– Utryggheten i at de fornærmede ikke vet hvor bildene har tatt vegen bør også tas i betraktning. Dette vil de antageligvis heller aldri bli sikre på.

Alle, med unntak av tiltaltes samboers niese har gitt ønske om oppreisning i saken. En av de forærmede har blitt utsatt for så store belastninger at bistandsadvokaten har lagt ned et krav om 200.000. For de andre krever hun beløp fra 150.000 kroner ned til 30.000 kroner.

Totalsummen er 2 450 000,-

NRK.no følger Legesaken i Hedmark