Du må betale moms for elsykkel - elbil og elmoped slipper

Miljøpartiet De Grønne mener hele ordningen må endres.

Ingrid Hokstad

IVRIG SYKLIST: – Det viser seg jo å være så mange fordeler, så jeg skjønner ikke hvorfor momsen ikke skal fjernes, mener Ingrid Hokstad, som selv er ivrig bruker av elsykkel året rundt.

Foto: Terje Gording Hong / NRK

– Vi vil at flere skal få ta en del i dette eventyret. Både internasjonale og norske studier viser at redusert pris vil øke bruken av elsykkel, sier Johannes Wahl Gran i Miljøpartiet De Grønne.

Nylig kom en stor studie om elsykkel med over 10 000 deltakere. Den viste at elsyklister oftere lar bilen stå hjemme, sammenlignet med vanlige syklister.

Siden de sykler mer, viste studien at elsykkel også er like bra for folkehelsa som annen sykkel.

Les: Elsyklister får like mye trening som vanlige syklister

– En elsykkel og en elmoped ser ganske like ut. Med en gang du begynner å tråkke selv, og får bedre helse, må du betale moms. Hvor er logikken, spør generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforbund.

En elsykkel koster penger, ofte flere titusener. Til tross for helse- og klimafordelene, behandles den ikke likt med elektriske biler og mopeder..

Johannes Wahl Gran

VIL HA MED FLERE: Johannes Wahl Gran (MDG) ønsker at flere i samfunnet skal kunne kjøpe elsykler, og vil fjerne merverdiavgiften slik at prisen senkes.

Foto: Privat

MDG er det eneste partiet på Stortinget som vil fjerne momsen.

– Viktigere å bruke pengene annerledes

Bortsett fra Senterpartiet og Rødt, som foreløpig ikke har noe standpunkt i saken, stiller resten seg negativ til å fjerne merverdiavgiften på elsykkel. Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre, mener pengene må brukes annerledes.

– Salget av elsykler går veldig bra, og da bør vi heller prioritere pengene på trygge sykkelveier. Det vil gjøre trafikanter tryggere, både elsyklister så vel som vanlige syklister og fotgjengere, sier Heggelund.

Stefan Heggelund (Høyre)

KLAR TALE: Stefan Heggelund (H) er fornøyd med salget av elsykler, og mener det ikke trengs videre incentiver for potensielle kjøpere.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Gran i MDG kjøper ikke poenget helt.

– Det kan du godt si, men vi ser jo gjennom denne prøveordningen i Oslo at flere kjøper om man fjerner moms. Folkehelsa og trivselen går opp, så det er ikke noe å vente med, mener han.

Men Heggelund er skeptisk. Han mener et momsfritak vil føre til mindre penger til andre ting. Slik som det er nå, vil det være viktigere å bedre forholdene i trafikken, mener han.

Elbilar i Ålesund

GRØNT SKIFTE: Elbiler har for alvor gjort sin framtreden i den norske bilparken.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Elbilsalget går også så det suser

I første halvår 2019 var elbilandelen av nybilsalget på 45 prosent. Med andre ord går salget svært godt, tross et lite fall i juli måned.

– Hvis salgsargumentet skal være gjeldende for kundenes pristrekk, bør ikke elektrisk sykkel og bil behandles likt?

– Salget for elbil går jo bra nettopp fordi vi har gitt flere fordeler til kjøperne. Når det er sagt, så har vi fortsatt en vei å gå til målet om at alle nybiler solgt fra og med 2025 skal ha null utslipp, sier Heggelund.

Høyrepolitikeren trekker også frem at det er bred enighet blant partiene på Stortinget om at elbilfordelene skal fases ut på sikt.

– Elsykler er også i helt en annen prisklasse. Salget går som sagt godt slik som det er nå, så vi trenger ingen endringer der.