Hopp til innhold

Frykter køkaos på E18 mandag

Mandag kan det bli køkaos på innfartsveiene til Oslo. Ingen elbiler får bruke kollektivfeltet mer. – Helt unødvendig, mener elbilforening.

Lange køer ut av Oslo

Mandag 6. mai stenges kollektivfeltene for alle elbiler i tre år.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Kollektivfeltet har vært elbilistenes store fordel i rushtrafikken rundt hovedstaden. Der kan de suse forbi alle de småstressa bensinbilistenes nervøse kikking på klokka for å sjekke om de rekker jobben i tide.

Bensinbilene står nemlig allerede i kø på alle store innfartsveier til Oslo, opplyser Statens vegvesen.

Mandag morgen stenges imidlertid kollektivfeltene for elbiler. Dermed må de inn i den vanlige morgenkøen.

  • Forbudet vil gjelde på både riks- og europaveier.
  • Både i Oslo og i Akershus.

Trafikken øker med 20 prosent

– Når elbilene går ut av kollektivfeltene vil trafikken øke med inntil 20 prosent i de ordinære bilfeltene på enkelte strekninger. Vi forventer også at det blir større køer på alle innfartsårene til hovedstaden, spesielt på strekningene med stor elbilandel, som E18 i vest og E18 Mosseveien, sier Halvard Gavelstad, prosjektleder trafikk i Statens vegvesen.

Stenging av kollektivfeltene for elbilene innføres for å legge til rette for kollektivtrafikken når Ring 1-tunnelene stenger 1. juli.

Årsaken er at Vegvesenet skal utbedre to tunneler på Ring 1 i Oslo, og bussene kommer til å trenge kollektivfeltene alene.

– Bedre fremkommelighet for bussene fører til at de kjører raskere og dermed får bedre kapasitet til å frakte passasjerer. Dessuten er vi nødt til å ha mindre biler i sentrum av Oslo mens arbeidene pågår for å hindre kø i Operatunnelen, sier Gavelstad.

Arbeidene skal vare i tre år. Først når arbeidet er ferdig, får elbilene bruke kollektivfeltene igjen.

Christina Bu generalsekretær Norsk elbilforening

Christina Bu i Elbilforeningen mener det er uklokt å stenge kollektivfeltene for elbiler.

Foto: Jamieson Pothecary

– Unødvendig strengt

– Unødvendig strengt, og dessuten uklokt, å kaste alle elbiler ut av kollektivfeltene, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Hun mener man i hvert fall burde lagt opp til at elbiler med passasjerer burde kunne bruke kollektivfeltet.

– Når folk samkjører med flere passasjerer er det bra for samfunnet, så det burde man oppmuntre til, mener Bu.

Trond Helleland (H)

Trond Helleland frykter det han kaller monsterkøer inn til Oslo.

Frykter monsterkøer

Flere politikere reagerer også på at kollektivfeltene stenges for elbiler. Trond Helleland (H) sier til Drammens Tidende at han frykter monsterkøer på veiene.

– Høyre krever at samferdselsministeren må forklare hvordan situasjonen skal løses. Køene kommer til å bli lange som et vondt år, sier Helleland.

Også fylkesordfører i Buskerud, Tore Opdal Hansen (H), er bekymret for alle som pendler til Oslo.

– Det er ikke vanskelig å tenke seg at å pendle til Oslo blir enda vanskeligere. Hadde det vært god kapasitet hadde det vært enklere. Situasjonen er at det allerede er ståplasser i rushet og begrenset kapasitet. Det blir en skikkelig utfordring, sier Hansen til DT.

Tore Opdal Hansen

Fylkesordfører Tore Opdal Hansen er redd rushtrafikken blir et problem.

Foto: Trond Vestre / NRK

Vil få konsekvenser

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) har svart på spørsmålene om superkøene i Stortingets spørretime. Da la han ikke skjul på at arbeidene som fører til stengte kollektivfelt vil bety problemer for dem som bruker bil til Oslo.

– Det som man ser for seg, er at man skal løse transportbehovet med kollektivtrafikk og prioritere kollektivtrafikk.

– Det vil selvfølgelig også være nødvendige omkjøringsveier og beredskapsløsninger i forbindelse med dette tiltaket, men det går ikke an å legge skjul på at et sånt omfattende tiltak vil kunne ha konsekvenser, svarte Nygård.

Elbilforeningen får nå henvendelser fra elbilister som fortviler over at den samkjøringen de har lagt opp til for å få hverdagslogistikken til å gå opp, ikke blir mulig.

– Samkjøring kan bidra til bedre kapasitetsutnyttelse på veien, og det trenger vi i den krevende perioden vi nå går inn i, sier Christina Bu.

Men slik ser det ikke ut til å bli med det første.

NRK anbefaler