47 ordførere krever mer politi

Samtlige 47 ordførere i Innlandet politidistrikt er bekymret for at politireformen vil gi dårligere politidekning. Nå ber de regjeringen sørge for mer penger til flere politifolk.

Hamar politistasjon

Ordførerne i Hedmark og Oppland krever mer penger til politiet i Innlandet.

Foto: Knut Røsrud

Alle ordførerne stiller seg bak oppropet som nå er sendt til Justisdepartementet, finansminister Siv Jensen og en rekke stortingspolitikere.

mariann skotte

Lesja-ordfører Mariann Skotte står i spissen for ordføreroppropet.

Foto: Lesja kommune

– Da sender vi et sterkt signal til regjeringen, når samtlige ordførere står bak. Det er et alvorlig signal vi sender, sier Mariann Skotte, som er ordfører i Lesja.

Alle de 47 ordførerne deler den samme bekymringen; at det ikke blir nok politifolk til å sørge for beredskap, trygghet, ro og orden.

– Vi frykter at det ikke blir lensmannsbetjenter ute. Vi vet at målet er 2 lensmannsbetjenter per 1000 innbygger, men slik det ligger an nå er det bare 1,34, sier Mariann Skotte.

Ubesatte stillinger

Det er ikke politireformen alene som bekymrer, men det faktum at politiet i Innlandet har over 20 ubesatte stillinger på grunn av pengemangel. I oppropet til regjeringen og politikerne ber ordførerne om at det blir bevilget mer penger til flere stillinger.

– I praksis er det 25 ubesatte stillinger og det går ut over beredskapen vår, sier ordfører i Lesja, Mariann Skotte.

Ny politimester i Innlandet

Politimester i Innlandet Johan Brekke synes det er positivt at ordførerne engasjerer seg.

Politimester i Innlandet, Johan Brekke, synes det er bra at lokalpolitikerne sier fra.

– Det er positivt at ordførere engasjerer seg i debatten rundt ressurser til politiet i Innlandet politidistrikt og at de er opptatt av at Nærpolitireformen skal resultere i et bedre politi, sier Johan Brekke til NRK.

Norges største politidistrikt

Målet med nærpolitireformen er bedre og mer synlig politi. Men ordførerne i Innlandet ser ikke at det blir tilfelle.

«Vi blir landets største politidistrikt. Det skal være trygt å bo og mest mulig attraktivt å jobbe over hele landet. Ordførerne finner det nødvendig å uttrykke vår bekymring for at reformen i vårt tilfelle, samlet for hele distriktet, kan føre til mindre – ikke mer – synlig politi. ... skal våre innbyggere ha tro på reformen og tillit til at politiet er der når det trengs – da må det til en betydelig økning i antallet tjenestemenn og sivilt ansatte.», heter det i oppropet.

– Det er en kjent problemstilling at Innlandet politidistrikt er i en utfordrende ressursmessig situasjon sett i forhold til at vi er Norges største politidistrikt med svært mange utfordringer, skriver politimester Johan Brekke i en kommentar.

Håper det synker inn

Lesja-ordfører Mariann Skotte mener de må nå fram til dem som sitter på pengesekken med sin bekymring.

– Vi må jo ha trua på det. Nå håper vi stortingspolitikerne vi har sendt det til tar det inn og tar det til etterretning og dessuten gjør noe med saken, sier Skotte.

Tidligere denne uka protesterte innbyggerne og politikerne i Ringsaker mot at lensmannskontoret der er foreslått å bli et tjenestested underlagt Hamar.

Ringsaker demonstrerte for eget politi

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var med da politikere og innbyggere i Ringsaker demonstrerte mot politireformen denne uka.

Foto: Jorun Vang / NRK

Les også:

Flere saker fra Innlandet