Mister lensmannskontor - får politikontakt

Politimesteren i Innlandet vil legge ned 24 lensmannskontorer, men alle kommuner får en politikontakt. – Det viktige for meg har vært vakt- og patruljetjenesten og geografi, sier politimester Johan Brekke.

Johan Brekke

POLITIMESTER: Johan Brekke foreslår store endringer i politiets organisering i Innlandet.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Målet er å få et styrket nærpoliti i både bygd og by. Politiet skal komme når det trengs og i god tid, sier politimester Johan Brekke. Og hver kommune får en politikontakt.

Politimesteren la fram sitt forslag til ny organisering av politiet i Innlandet fredag.

24 kontorer legges ned

Video Nærpolitiet forsvinner

Politimesteren mener den nye organiseringen vil gi publikum like god eller bedre kontakt med politiet.

Foto: Nyhetsspiller

Innstillingen bygger på et forslag fra en arbeidsgruppe som la fram sin innstilling tidligere i oktober. Den innebærer at 24 av dagens lensmannskontorer legges ned. Politimester Johan Brekke foreslår å opprettholde 17 politistasjoner og lensmannskontorer organisert i ni tjenesteenheter i Innlandet politidistrikt.

– De som mister lensmannskontoret vil få en politikontakt i stedet, sier politimesteren.

Politikontakten skal ha kontorplass i kommunen. Det skal være politifolk, ikke sivilt ansatt. Og de skal ha arbeidsted i kommunen to til tre dager i uka.

– De skal spesielt jobbe med forebyggende arbeid og bør være en som kjenner den aktuelle kommunen godt. Dette har vi blant annet erfaring med fra Løten og der har det fungert bra, sier Brekke.

Slik vil politimesteren ha det:

Politimester Brekke vil ha disse tjenestestedene i Oppland:

 • Lillehammer
 • Otta
 • Dombås
 • Lom
 • Vinstra
 • Fagernes
 • Gjøvik
 • Dokka
 • Gran

Politimester Brekke vil ha disse tjenestestedene i Hedmark:

 • Hamar
 • Brumunddal
 • Kongsvinger
 • Flisa
 • Elverum
 • Koppang
 • Trysil
 • Tynset

Geografi og kriminalitet avgjørende

Politimesterens forslag er ikke mye annerledes enn arbeidsgruppa sitt.

– Jeg synes det var et godt forslag som var godt begrunnet. Det viktigste for meg har vært en god vakt- og patruljetjeneste. Vi har sett på geografi og på kriminalitetsutfordringer i de ulike områdene, sier politimester Johan Brekke.

Koppang er et av de minste stedene som får beholde lensmannskontoret, det vil bli som et tjenstested. Det er på grunn av de geografiske forholdene.

– Koppang er et lite sted, men avstandene er så store at vi trenger en viss beredskap mellom Trysil og Tynset, sier Brekke.

Sp-leder: Vil gi dårligere tilbud

Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener folk vil få et dårligere politi-tilbud.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen har en håpløs tro på sentralisering. Selv mener han nærhet er det som gir resultater og tillit.

– Når ikke engang Ringsaker med over 30.000 innbyggere vurderes som stort nok til å styre politiressursene sine selv, er det noe galt, sier Slagsvold Vedum.

Han håper de kan klare å stoppe noen av de foreslåtte endringene.

Vil vurdere høringssvar nøye

Nå sender politimesteren forslaget ut på høring til alle kommuner i Hedmark og Oppland, fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt og fylkesmennene i de to fylkene.

– Jeg håper å få gode og konstruktive høringssvar før jeg sender min tilrådning til Politidirektoratet i desember, skriver Brekke.

Endringene kommer som ledd i Nærpolitireformen, som innebærer både færre politidistrikter og lensmannskontorer, noe som er ment å gi bedre fagmiljøer.