Foreslår å legge ned en rekke lensmannskontorer

24 lensmannskontorer i Hedmark og Oppland kan bli lagt ned.

Operasjonssentralen hos politiet i Hedmark

Arbeidsgruppa foreslår å legge ned en rekke lensmannskontorer.

Foto: Politiet i Hedmark

En internt arbeidsgruppa i politiet har jobbet med nærpolitireformen, og et av de viktigste grepene de gjør er å legge ned en rekke lensmannskontorer. Flere er allerede i praksis nedlagt. Forslaget er til behandling i styringsgruppa og hos politimesteren, og kan dermed bli justert. Forslaget skal presenteres i dag tirsdag.

Les: Sommerstengte lensmannskontor

Gudbrandsdalen- fire legges ned

Gruppa foreslår at lensmannskontorene i Gausdal, Øyer, Vågå og Skjåk legges ned. Gruppa mener at en vesentlig del av ressursene i Lom bør flyttes til Otta. Lillehammerog Sel består som enheter. Lesja og Dovre-Lom og Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor foreslås videreført som tjenestesteder.

Gruppa mener at en samling av politiressursene for Ottadalen og Nord-Gudbrandsdal gir et større og bedre fagmiljø.

Overrasket over forslaget

Bjarne Eiolf Holø
Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø er overrasket over forslaget fra arbeidsgruppa i politiet og mener de allerede har gjort endringer der alle kommunene i Ottadalen har samla ressursene til Lom.

– Vi har fått tilbakemelding om at det fungerer fint, og at vi har et robust kontor, sier Holø.

Rapporten peker på at en samling av kontorene til Otta vil gi større og bedre fagmiljøer og bedre rekruttering.

Holø peker på at lensmannskontoret i Lom har tre yngre politimedarbeidere som trives godt. Han sier de uansett vil bli en del av en total beredskap for Nord-Gudbrandsdal.

Ordfører Holø ønsker at lensmannskontoret i Sel skal være regionledelse slik det er i dag, men at de tre tjenestestedene i Nord-Gudbrandsdal bør opprettholdes.

Valdres- fem legges ned

Her foreslår gruppa at Valdres består som tjenesteenhet, men at Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Sør- Aurdal og Etnedal legges ned. Gruppa påpeker at de ansatte ved disse kontorene allerede i dag i all hovedsak jobber på Fagernes og at det er en formalisering av dagens ordning. Det pekes på at det er en aktiv vakt med beredskapsvakt for alle kommunene deler av døgnet.

Gjøvik- Toten-Land- Hadeland- tre legges ned

Her foreslås det at Gjøvik politistasjon, Søndre og Nordre Land, og Gran og Lunner lensmannskontor består. Søndre Land, Vestre og Østre Toten legges ned. Gjøvik får ansvaret for all polititjeneste i disse kommunene. Det pekes på at forslaget langt på veg er en formalisering av dagens situasjon.

Hedemarken- to legges ned

Lensmannskontor Stange

Stange lensmannskontor er et av 12 lensmannskontor som foreslås nedlagt i Hedmark.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Hamar og Ringsaker består. Løten og Stange legges ned. Gruppa mmener at forslaget langt på veg er i tråd med dagens praksis. Halve gruppa mener Ringsaker bør bestå. Gruppa viser til at leieavtalen for Stange lensmannskontor er sagt opp fra nyttår og at det i Løten har ikke politiet noen geografisk lokalisering i dag

Glåmdalen- fem legges ned

Gruppa foreslår at Kongsvinger og Solør, lokalisert på Flisa består. Våler, Grue, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal legges ned. Kongsvinger får totalansvaret, og ordninga er som i dag. Våler foreslås lagt under Elverum.

Sør-Østerdal- to legges ned

Elverum, Koppang og Trysil består som tjenestesteder. Åmot og Engerdal legges ned. Begrunnelsen for å beholde Koppang er beredskapshensyn og lokal forankring. Det vises til at regionen allerede er en felles vakt region.

Nord-Østerdal- tre legges ned

Driftsenheten Nord-Østerdal med base på Tynset opprettholdes. Alvdal, Tolga og Rendalen legges ned. Det vises til lange avstander i regionen, og at regionen må basere seg på å være mest mulig sjølhjulpen. Publikum forholder seg allerede i stor grad til politiet på Tynset.