Politiet må spare - trakk tilbake nye stillinger

Politijurister som slutter blir ikke erstattet. Stillinger ble trukket tilbake for å spare penger. Nå frykter juristene lengre saksbehandlingstid.

Klauseie

FRUSTRERT: Henning Klauseie er tillitsvalgt for politijuristene i Innlandet politidistrikt og sier hans medlemmer føler det er tungt å først gå ned i lønn før de i tillegg blir færre. Dette fører til lengre saksbehandlingstid, er hans dom.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

Det er innført ansettelsesstopp i Innlandet politidistrikt for å spare penger.

Politimester Johan Brekke sier politidistriktet har et minus på 10 millioner kroner og må forsøke å komme i null før året er slutt.

– Jeg har en økonomisk ramme som jeg må forholde meg til, og den er veldig stram. Vi har rett og slett ikke råd til å ansette noen i de stillingene nå, er den klare beskjeden fra politimesteren.

Frustrerte jurister

Over hele landet er politijurister frustrerte og vurderer å slutte etter at en ny vaktordning gjør at de fleste får et lønnskutt på mellom 60.000 kroner og 150.000 kroner.

Slik er det i også i Innlandet politidistrikt. Mange vurderer å slutte, noen har allerede gjort det. Iren Johnsen Dahl sluttet i høst etter 16 år i Kongsvinger.

– Det er flere grunner til at jeg sluttet. En ting er lønna, men også at man går litt lei av at man er i en situasjon der det alltid skal spares i forhold til den jobben som skal gjøres.

Iren Johnsen Dahl

SLUTTET: Iren Johnsen Dahl sluttet som jurist i politiet etter 16 år fordi hun følte de hadde blitt en salderingspost.

Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Og Johnsen Dahl er ikke den eneste som har reagert på situasjonen som har utviklet seg over tid. Det kan tillitsvalgt for politijuristene i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie, bekrefte.

– Det medlemmene gir uttrykk for er at de er en salderingspost. Først må de gå ned i lønn, før de i tillegg får ti prosent bemanningskutt. Dette er det mange som føler tungt, sier Klauseie.

I statsbudsjettet for to år siden ble det fordelt nye politijuriststillinger til politiet. Da fikk de tre distriktene som nå utgjør Innlandet politidistrikt til sammen fire stillinger. Nå forsvinner tre av dem.

– Dette medfører at saksbehandlingstida vil gå opp hos oss, sier en oppgitt Henning Klauseie.

Politimester Johan Brekke håper at man kan unngå lengre saksbehandlingstid med den nye jourordningen som gjør at politijuristene får mer kontortid.

Ansettelsesstopp

Ny politimester i Innlandet

STOPP: For politimesteren i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke, handler det om å gå i budsjettmessig balanse før året er omme.

Foto: Per Magnussen / NRK

Det var i sommer Innlandet politidistrikt søkte etter tre nye politijurister. Cirka 70 personer søkte på stillingene, ifølge politimester Brekke.

Etter en økonomigjennomgang kom altså kontrabeskjeden om at stillingene trekkes tilbake.

Brekke forteller at det er innført full ansettelsesstopp, med mindre ting ikke er helt kritisk, for å komme i budsjettmessig balanse ved utgangen av året.

En budsjettlekkasje fra det kommende statsbudsjettet lover 300 millioner kroner til politiet som skal brukes til lønn.

– Jeg håper vi kanskje kan lyse ut de tre stillingene igjen hvis dette stemmer, avslutter politimesteren i Innlandet politidistrikt.