NRK Meny
Normal

Slik bruker NRK pengene

Nær to millioner lisensbetalere ga NRK rundt 5,4 milliarder til å lage radio-, tv- og nettinnhold for i fjor.

Lindmo 03.05.2014

Anne Lindmo byr på lørdagsunderholdning. Hele 23 638 tv-timer kunne NRK by det norske folk i 2013.

Foto: Julia Naglestad / NRK

En kortversjon av NRKs årsregnskap forelå i mars og viste at NRK i 2013 hadde inntekter på 5,356 milliarder kroner og utgifter på 5,364 milliarder. Etter at finansinntekter og skattekostnad var lagt til ga det NRK AS (konsernet) et overskudd på 28,5 millioner i fjor.

Les: NRK med overskudd i 2013

Les: Komplett årsregnskap for NRK for 2013

Den utvidede versjonen av regnskapet forklarer mer detaljert hvordan NRK bruker sine inntekter - i all hovedsak lisenspenger. Her finnes også styrets beretning og en kort innføring i NRKs oppdrag og finansiering.

96 prosent har stadig fjernsynsapparat

Til tross for endrede medievaner og eksplosjon i nett- og mobilbruk har fortsatt 96 prosent av norske husstander stadig vekk en fjernsynsmottaker.

Overfor Kulturdepartementet har NRK foreslått en modernisering av hvordan kringkastingsavgiften kreves inn. men foreløpig mener NRK Ikke det er naturlig å be om lisens for smarttelefoner, nettbrett og PC-er.

En spørreundersøkelse viser at 74 prosent mener de får valuta igjen for sine lisenspenger.

Les også: NRKs årsrapport for 2013

Nesten to millioner betalte lisens

For 2014 er kringkastingsavgiften av Stortinget fastsatt til å være 2729,16 kroner. Antallet lisensbetalere var 1 983 000 ved utgangen av 2013

Skal gå i null

NRKs inntekter skal i i sin helhet gå til å produsere og formidle innhold til Norges befolkning. Over tid skal NRK gå i null.

Altså verken gå med overskudd eller underskudd. Slik har det også vært det siste tiåret sett under ett. Pengene NRK får fra lisensen skal brukes til å lage innhold, vises det til i årsregnskapet.

Kostnadene øker

Både å distribuere innholdet, selve innholdsproduksjonen og å kjøpe programmer koster NRK stadig mer. Hele 14 prosent mer brukte NRK på å kjøpe inn programmer i 2013 mot i 2012.

Som en følge av digitaliseringen av radioen og dobbeltdistribusjon i en overgangsperiode er også disse kostnadene økt. Innholdsproduksjonen har økt både på hovedkontoret på Marienlyst i Oslo og ved distriktskontorene landet rundt.

Les også: Tidligere årsrapporter og årsregnskap

Seks av ti NRK-kroner til TV-innhold

59 prosent av NRKs ressurser gikk i 2013 til tv-innhold, 30 prosent til radio og 11 prosent til nett. Ikke mindre enn 23 638 tv-timer formidlet NRK i 2013. Nesten 14 000 produsert av andre og nesten 10 000 laget av NRK selv.

Regner man med både båtvær-radio, spesifikke nettradiokanaler m m kunne NRK i 2013 tilby hele 21 radiokanaler.

3740 årsverk i NRK

Ved utgangen av 2013 var NRKs bemanning 3740 årsverk, 3 487 fast ansatte, 215 vikarer og 39 midlertidige ansatte.

Bredere ansattmangfold

Gjennom et eget FleRe-prosjekt forsøker NRK å styrke rekrutteringen av journalister med flerkulturell bakgrunn. På samme måte er det etablert et Nynorsk medieasenter for å rekruttere flere nynorskspråklige journalister.