Hopp til innhold
Info fra NRK

Rekordhøy tillit og bruk

For en allmennkringkaster som er til for alle er det ingenting som er viktigere enn at folk finner, velger og har høy tillit til det som leveres. NRKs rapporter for 2021 viser rekordhøy tillit til og bruk av NRKs innhold.

Dokumentarserien «RUS»: Programleder Leo Ajkic og noen av jentene fra russebussen BergenCity2021.

Dokumentarserien «RUS» var et av tilbudene fra NRK i 2021. Her programleder Leo Ajkic og noen av russejentene som var med.

Foto: Pandora Film

Snarveier til 2021-rapportene:

Et av NRKs mål er at vi skal kjenne folk i Norge best. Det betyr at NRK skal være tett på og kjenne til hele det mangfoldige spekteret av mennesker som til sammen utgjør Norges befolkning.

Bare da kan NRK svare på oppdraget om å dekke sosiale, kulturelle og demokratiske behov for alle. Det krever at folk også kjenner til og stoler på NRK. For kjennskap, bruk og tillit henger nøye sammen.

NRK har aldri vært nærmere målet om å nå ut til alle i Norge. I 2021 brukte 92 prosent av befolkningen ett eller flere tilbud fra NRK hver eneste dag. Folks tillit til NRK var også rekordhøy. 85 prosent sier de har svært stor eller ganske stor tillit til NRK.

Dette er 2021 rapportene

Gjennom NRKs årsrapporten og årsregnskapet, allmennkringkasterregnskapet og rapporten om mennesker, miljø og styring gis et bredt innblikk i virksomheten og dokumentasjon på hvordan NRK har svart på oppdraget som allmennkringkaster i året som har gått.

RKs årsrapport og årsregnskap

NRKs årsrapport, inkludert NRKs økonomiske oversikt og regnskap for foregående år, leveres til NRKs generalforsamling som er Kulturdepartementet ved kulturministeren. Rapporten inneholder NRKs oppsummering av innholdsproduksjonen i året som gikk, resultat og nøkkeltall for de fire siste årene, styrets årsberetning og årsregnskapet for det foregående året.

Se:

Allmennkringkasterregnskapet

Hver vår leverer NRK en rapport til Medietilsynet om hvordan oppdraget som allmennkringkaster har vært utført i det foregående året - allmennkringkasterregnskapet.

Medietilsynet er tilsynsorgan for NRK etter kringkastingsloven. De kontrollerer derfor om NRK innfrir sitt samfunnsoppdrag slik det er definert gjennom NRK-plakaten, NRKs vedtekter og utfyllende bestemmelser.

Som et vedlegg til allmennkringkasterregnskapet leveres også en oversikt over eksterne produksjoner gjort for NRK i 2021 og den årlige profilundersøkelsen som forteller hvilket omdømme NRK har hos publikum.

Se: NRKs allmennkringkasterregnskap 2021 (PDF) inkl. statistikk

Vedlegg:

NRKs rapport for mennesker, miljø og styring

NRK redegjør for status og utvikling av NRK som organisasjon og arbeidsgiver i en egen rapport. Det inkluderer arbeidet for likestilling og mot diskriminering i tråd med Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Rapporten inneholder også NRKs klimaregnskap for 2021 og en redegjørelse for hvordan NRK jobber med å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk samt fremme grønn produksjon.

Se: NRKs rapport for mennesker, miljø og styring (PDF)

NRKs trusselvurdering

For første gang gjør NRK sin egen trusselvurdering gjennom en egen rapport. Målet er å få oversikt over forhold som truer NRK i å utføre sitt oppdrag.

Gjennom rapporten ønsker NRK å kartlegge mulige faktorer som kan hindre NRK i å drive fri journalistikk og fritt formidle sitt tilbud til publikum.

Les rapporten: NRKs trusselvurdering 2022

Alle NRK-rapporter helt tilbake til landsplan for kringkasting i Norge (1930) og fram til i dag er å finne via lenker du finner på samlesiden info.nrk.no/rapporter.