Hopp til innhold

Organiserer nyheter i tre linjer

Nyhetsarbeidet i NRK vil heretter bli organisert i tre redaktørlinjer. Å styrke NRKs posisjon på mobil er et viktig mål når nyhetsdivisjonen rigges om.

Dagsnytt

Å ta vare på flaggskipene, som Dagsrevyen, og samtidig ta et digitalt løft og satse mer på mobil og nett er målet når nyhetsdivisjonen i NRK nå omorganiseres.

Foto: Ole Kaland / NRK

- Det viktigste vi skal drive med fremover er fortsatt journalistikk og historiefortelling. Men publikum har flyttet på seg. For å nå ut, må vi være der publikum er, sier nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord.

Etter modellen som er valgt vil NRKs nyhetsarbeid bli organisert etter tre redaktørlinjer – en direkte-, en fag- og en programlinje.

Nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord

​- I en verden hvor folks medievaner endrer seg stadig hurtigere er det viktig at vi utnytter ressursene riktig, sier NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

Foto: NRK

Direktelinje oppdaterer

Dette betyr at direktelinja vil ha ansvar på oppdatering alle plattformer. Sentrale programmer som Dagsrevyen, Nyhetsmorgen, Dagsnytt 18 og Kveldsnytt vil være under en felles programlinje, mens faglinja skal sikre innhold av høy journalistisk kvalitet innenfor spesifikke fagfelt.

- NRK er i en unik posisjon, men vi må utnytte ressursene våre riktig i en verden hvor folks medievaner endrer seg stadig hurtigere. Med den modellen vi nå har valgt, mener vi å være best mulig rigget for framtida. Hvor vi både tar vare på flaggskipene våre og tar et digitalt løft, sier nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord.

Den nye direktelinja får en sentral rolle i NRKs framtidige nyhetsarbeid.

Stilling som nyhetssjef opprettes

Hun vil ha tre redaktører under seg som leder hver sin linje i den nye organisasjon. Samtidig gjøres det et annet hovedgrep med å opprette en egen nyhetssjef plassert i direktelinja.

- Vi mener funksjonen nyhetssjef vil styrke oss i å være raskt ute, og vil være en plattformuavhengig funksjon som vil være til stede og kunne ta grep gjennom store deler av døgnet inkludert helg, påpeker Beverfjord.

Den nye direktelinja vil få "siste nytt"-ansvar på alle plattformer, og skal også drive frem de store journalistiske stolpene gjennom dagen – både fellessaker og egensaker. Direktelinja etableres for å spisse det journalistiske produktet på mobil og nett.

Program- og faglinje

Programlinja skal i stor grad konsentrere seg om å videreutvikle NRKs suverene posisjon i beste sendetid, spesielt morgentilbudet i radioen og TV-tilbudet på kvelden. Her vil magasiner som Dagsrevyen, Nyhetsmorgen, Dagsnytt 18 og Kveldsnytt ligge.

Faglinja skal dyrke sine fagfelt, men i ny organisasjon også bidra inn mot direktelinja når store ting skjer innenfor deres område. Faglinja vil også få et særlig ansvar for å videreutvikle den dype journalistikken innen mobil og nett.

Alexandra Beverfjord påpeker at omorganiseringen på ingen måte er et nedbemanningsprosjekt.

Får flere medarbeidere

- NRK blir ikke totalt flere i medarbeidere i 2017, men vi har gjort omprioriteringer for å satse ekstra på nyheter i år. Dette betyr at vi blir litt flere medarbeidere i Nyhetsdivisjonen. NRK Nyheter må som alle andre nyhetsmedier flytte ressursbruken til de plattformene der publikum forflytter seg til, sier hun.

I en overgangsperiode vil det bli jobbet etter gammel organisering, samtidig som den nye etableres.

- Vi har forståelse for at dette vil kreve mye av medarbeiderne, men vi er trygge på at dette er de riktige grepene for å styrke nyhetsarbeidet. Hver enkelt skal bli ivaretatt i den prosessen som nå starter, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK.

Målet er å være over i ny organisasjon i mai i år.