NRKs årsrapporter

Hvert år oppsummeres NRKs virksomhet gjennom en rapport. Her finner du rapportene tilbake til år 2000.

NRKs årsrapport for 2013

Den årlige årsrapporten gir et godt innblikk i NRKs virksomhet.

Foto: NRK

Hvert år avgir NRK en årsrapport som forteller hva NRK har gjort og satset på foregående år. Rapporten gir et godt innblikk i NRKs virksomhe.

Rapporten danner utgangspunktet for Medietilsynets vurdering om NRK oppfyller kravene som er satt til mediebedriften som allmennkringkaster.

Se også: Mer om NRKs årsrapport og årsregnskap

Årsrapportene:

NRKs årsrapport 2013

NRKs årsapport 2012

NRKs årsrapport 2012
Foto: NRK

NRKs årsrapport 2011

NRKs årsrapport 2011
Foto: NRK

NRKs årsrapport 2010

Allmennkringkasterregnskapet
NRK Årsrapport 2009
Foto: NRK

NRK årsrapport 2009

NRKs årsrapport 2008
Foto: NRK

NRKs årsrapport 2008

NRKs årsrapport 2007
Foto: NRK

NRKs årsrapport 2007

NRK i 2006
Foto: NRK

NRKs årsrapport 2006

NRK i 2005
Foto: NRK

NRKs årsrapport 2005

NRK i 2004
Foto: NRK

NRK i 2004

NRK i 2003
Foto: NRK

NRK i 2003 (pdf)

NRK i 2002
Foto: NRK

NRK i 2002 (pdf)

NRK i 2001
Foto: NRK

NRK 2001 (pdf)

NRK i 2000
Foto: NRK

NRK i 2000 (pdf)

Les mer: Dette er allmennkringkasting

Les mer: Dette er NRKs medietilbud