Hopp til innhold
Info fra NRK

Høyt trusselnivå treffer NRK på mange måter

Et høyt trusselnivå treffer NRK på mange måter, slås det fast i en ny trusselvurdering NRK har gjort. Det pekes også på en økende digital trussel gjennom ulike dataangrep og forsøk på å ødelegge digital infrastruktur.

Korrespondent Roger Sevrin Bruland rapporterer direkte fra Ukraina.

I en tid hvor det er krig i Europa er trusselnivået høyt og treffer også NRK på mange måter, slås det fast i de3n andre egne trusselvurderingen NRK har gjort. Her korrespondent Roger Sevrin Bruland som rapporterer direkte fra Ukraina.

Foto: Oleh Balaban / NRK

Det er for andre gang at NRK presenterer sin egen trusselvurdering. Den første kom i fjor.

I en tid hvor det er krig i Europa er trusselnivået høyt og treffer også NRK på mange måter, slås det fast i rapporten.

Trusselvurderingen viser at NRK utsettes for mer desinformasjon, flere digitale angrep, mer misbruk av merkevare og at NRK-journalister opplever mer uønsket oppmerksomhet.

Les: NRKs trusselvurdering 2023

I forordet til rapporten skriver kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og sikkerhetssjef i NRK Øyvind Vasaasen at kampen om sannheten var et uttrykk NRK benyttet i fjorårets trusselvurdering, og det kan også brukes i år.

- Desinformasjon og påvirkning er en del av trusselbildet hvor media har et stort ansvar gjennom å utøve kildekritikk og ha et kritisk blikk på alt som publiseres. Våre journalister rapporterer fra krigen og vi driver undersøkende journalistikk for å løfte frem saker som ikke kommer frem i det daglige nyhetsbildet, skriver de.

Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef sammen med Øyvind Vasaasen. sikkerhetssjef i NRK

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og sikkerhetssjef i NRK Øyvind Vasaasen vil bruke trusselvurderingen til styrke sikkerheten i NRK og gjøre medarbeiderne mer bevisste på de utfordringer som foreligger.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Økt digital trussel

De trekker også fram at NRK hver dag håndterer ulike former for digitale hendelser og at de erfarer at den digitale trusselen i perioder har økt i intensitet.

- Medier utsettes for digitale angrep og det finnes grupper på sosiale medier som avtaler hva som er neste mål for angrep på vestlig digital infrastruktur. NRK har som andre virksomheter blitt utsatt for DDoSangrep og vi forventer at det vil skje igjen. Vi har bare sett starten på bruk av kunstig intelligens (KI), skriver de videre.

De slår fast at slik teknologi kan utfordre journalistikken og vil kunne være et verktøy for trusselaktører som ønsker å spre falske nyheter. Videoer med kjente fjes fra nyhetene kan spres på sosiale medier med riktig stemme, men med falskt budskap.

Dette er en ny hverdag for NRK, som vi må forholde oss til. Spørsmålet vi må stille oss i NRK er om vi er godt nok forberedt på det økte trusselnivået. Er vi bevisste nok i det daglige og bruker vi ressursene riktig?

Nyttig også for andre

Fürst Haugen og Vasaasen viser til at for NRK er arbeidet med å utarbeide trusselvurderingen, og ta den i bruk i organisasjonen, en metode for å styrke sikkerheten og gjøre alle medarbeidere mer bevisste på ansvaret alle har.

Samtidig håper kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og sikkerhetssjef i NRK Øyvind Vasaasen at den trusselvurderingen NRK har gjort også kan være til nytte for andre norske samfunnsaktører.

Les gjerne også 2022-rapporten: NRK gjør sin egen trusselvurdering