Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK gjør sin egen trusselvurdering

For første gang gjør NRK sin egen trusselvurdering gjennom en egen rapport. Målet er å få oversikt over forhold som truer NRK i å utføre sitt oppdrag.

Redigeringsrom - fjernsyn - kringkasting- TV

Gjennom en egen trusselvurderingsrapport ønsker NRK å kartlegge mulige faktorer som kan hindre NRK i å drive fri journalistikk og fritt formidle sitt tilbud til publikum.

Foto: Christian Fougner / NRK

NRK trusselvurdering bygger på de nasjonale vurderingene, samt hendelser og erfaringer i egen og andre sammenlignbare organisasjoner. Rapporten skal brukes som en del av NRKs helhetlige arbeid med sikkerhet og beredskap.

Les rapporten: NRKs trusselvurdering 2022

- Kampen om sannheten blir viktigere og viktigere

I forordet til rapporten slår kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen fast at det er en klar sammenheng mellom journalistikk og sikkerhet og beredskap.

- Gjennom et systematisk arbeid med å redusere risiko sikrer vi journalistikken gode arbeidsvilkår. Men for at vi skal kunne sette inn ressursene der det har størst effekt, må vi kjenne truslene. Det er det trusselvurderingen skal hjelpe oss med, sier Fürst Haugen.

Hun peker videre på at den urolige verdenssituasjonen og de nasjonale vurderingene forteller at kampen om sannheten blir viktigere og viktigere. - God journalistikk skal bidra til at den økte trusselen som falske nyheter representerer ikke får fotfeste. Her spiller NRK en nøkkelrolle, slår hun fast.

Nyttige trusselvurderinger også for andre

Hun sier målet med rapporten både er å sikre at NRK kan oppfylle sitt oppdrag som allmennkringkaster, men også at denne trusselvurderingen kan være nyttig kunnskap for andre virksomheter.

Rapporten går gjennom ulike områder hvor NRK kan bli utsatt for handlinger som skader og hindrer NRK i å utføre sitt oppdrag.

- Gjennom denne rapporten forsøker vi å få en oversikt over forhold som kan påvirke NRKs evne til å publisere innhold, til å være på lufta og hvordan vi kan beskytte våre kilder, sier NRKs sikkerhetssjef Øyvind Vasaasen.

Framover er planen at NRK skal komme med en slik trusselvurdering hver vår, i kjølvannet av de årlige nasjonale vurderingene og også med støtte i trusselvurderinger andre store samfunnsaktører jevnlig gjør.

Se også: NRKs årlige rapporter - info.nrk.no/rapporter/