Hopp til innhold

Ber om 73 kroner i lisensøkning

I årets lisensbrev til Kulturdepartementet foreslår NRK en økning av avgiften på 73 kroner i 2015.

NRK logo
Foto: Mette Finborud Børresen

Hvert år sender NRK ved styrelederen og kringkastingssjefen et brev til Kulturdepartementet der de redegjør for NRKs planlagte aktiviteter og forventede kostnader for neste år.

Kompenserer ikke

I årets brev anbefaler NRK en økning av kringkastingsavgiften på 73 kroner. En slik økning vil i utgangspunktet ikke kompensere for forventet lønns- og prisvekst. Det alene krever en økning på 80 kroner.

I tillegg kommer økte kostnader til dobbeltdistribusjon på radio, økte rettighetskostnader og økte kostnader til sikkerhet og beredskap. En full kompensasjon av alt dette tilsier en økning på 118 kroner, skriver NRK.

Les: NRKs lisensbrev 2014

Styrker tilbudet

Samtidig er NRKs ambisjon at aktivitetsnivået fra 2014 skal opprettholdes og at tilbudet til publikum styrkes i 2015.

Det er med andre ord en differanse på 45 kroner mellom de 73 kronene NRK ber om og de 118 kronene NRK selv har regnet ut er nødvendig for å kompensere for forventet kostnadsøkning.

Rasjonalisering og flere lisensbetalere

De 45 kronene som «mangler» skal hentes inn ved ytterligere rasjonalisering. NRK legger til grunn en innsparingseffekt på 65 millioner kroner gjennom effektivisering og rasjonalisering i 2015. I tillegg er det lagt til grunn en netto økning på 10 000 nye lisensbetalere til neste år.

Les også: Dette er allmennkringkasting

Les også: NRKs brede medietilbud