NRK Meny
Normal

Vil innføre dagskvoter for å sikre best kvalitet på fisken

Fiskere bør fiske mindre, mener Kystens Tankesmie. De tror det vil øke både kvaliteten – og inntjeningen på fisken. Men forslaget møter motstand.

Fiskebåter i Nordvågen

5000 kilometer fra markedet i Spania kommer båtene inn med fangst til Nordvågen på Magerøya. Men spanjolene vil ha mer fisk med bedre kvalitet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Undersøkelser viser at det til tider er kun 15 prosent av fiskeeksporten som har topp kvalitet. Ute i markedet er verken importører eller de som skal promotere norsk fisk fornøyd.

Organisasjonen Kystens Tankesmie mener kvaliteten kan bli bedre om fiskebåtene får mindre dagskvoter. Per i dag leveres det fangst opptil 40 tonn per dag. Selv med en halvvering vil det være en betydelig mengde.

– Man har ingen sjans til å levere en slik fangst av førsteklasses kvalitet sier Finn Nilsen, som er leder i organisasjonen.

Finn Nilsen

Finn Nilsen er leder i Kystens Tankesmie. Organisasjonen mener kvaliteten på fisken er viktigere enn kvantiteten.

Foto: Privat

Kvalitet over kvantitet

Ifølge egen beskrivelse er Kystens Tankesmie en organisasjon som skal fremme forståelse og bevissthet om kystbefolkningens behov og interesser. Tankesmia har sterke navn i sitt styre. Blant andre professor Peter Ørebech og tidligere regiondirektør Arne Luther i Fiskeridirektoratet.

Tenkerne ser for seg merkbare endringer i dagsfangstkvoten og om hvor mye som bør være tillatt.

Han mener det bør være penger å tjene på bedre kvalitet.

– Hvis jeg ikke husker feil var prisforskjellen på det som ble eksportert som skrei og det øvrige mellom fem og ti kroner i fjor. Det viser mulighetene som ligger i å høyne snittkvaliteten enda noen hakk.

Fiskeeksportør Alberto Alfonso

Fiskeimportør Aberto Alfonso i Spania er ikke fornøyd med kvaliteten på fisken som kommer hit.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Applauderer ikke forslaget

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen støtter ikke tenkernes forslag. Han kaller det hele for håpløst.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag. Han har ikke tro på forslaget fra Kystens Tankesmie, og mener blant annet at det vil være umulig å gjennomføre.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Et slikt regelverk vil ha liten eller ingen verdi. Ingen dager er like, noen dager får du mye fisk og andre dager får du lite.

Ingebrigtsen har større tro på noe annet.

– Som fiskere har vi ansvar for at det vi leverer fra oss av råstoff har best mulig kvalitet. Så må de som produserer råstoffet videre ta vare på den gode kvaliteten og få den fram og ut i markedet.

Norsk fisk i Spania

I denne fiskebutikken i Madrid tilberedes blant annet norsk fisk.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Men Tankesmia er overbevist om at kvaliteten må være viktigere enn kvantitet. Styreleder Finn Nilsen mener suksessen med merkevaren Skrei bør inspirere til et kvalitetsløft.

– Vi ser at aktiviteten rundt Skrei-merket har vært positivt for hele kysten. Det er god grunn til å strekke seg etter dette, istedenfor å gå motsatt vei og til nød klare å presse ut kvantum som kommer opp på et kvalitetskrav som bare så vidt holder mål.

Merkevaren Skrei

Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK