Mener dagens fiskeripolitikk hindrer god fiskekvalitet

Kystfiskarlaget mener det er dagens fiskeripolitikk som hindrer dem i å levere fisk med god nok kvalitet. Rapporter fra det europeiske markedet viser at mye av fisken som eksporteres er for dårlig.

Torskefiske

Kystfiskarlaget mener norsk fiskeripolitikk er årsaken til at kvaliteten på norsk fisk ikke er god nok.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fisk av beste kvalitet, hentet rett fra havet utenfor Finnmark. Men ute i markedet er verken importører eller de som skal promotere norsk fisk fornøyd.

Undersøkelser fra matforskningsinstituttet Nofima, viser at bare 15 prosent av fisken har ypperste kvalitet, og en altfor stor andel er ikke god nok.

For mange kvoter på båtene

Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag, mener det ikke er deres skyld at det europeiske markedet klager på at bare 15 prosent av fisken holder mål.

Han mener det er dagens fiskeripolitikk som hindrer dem i å levere god nok kvalitet. Myndighetene har gitt anledning til å konsentrere veldig mange kvoter på båtene, mener Pedersen.

– Du må fiske det kjapt og effektivt, med effektive redskaper. Du får ikke bløgga fisken på skikkelig måte, fisken får klemskader. Alt dette gjør at det blir dårlig råstoff, sier Pedersen.

Mener næringen må ta ansvaret

Fiskeriminister Per Sandberg er enig i at god nok kvalitet er viktig.

– Kvaliteten skal vi ta på alvor, for er det noe som styrer prisen og eksportmulighetene våres så er det den, sier Sandberg.

Men ansvaret for god kvalitet sender han rett tilbake til næringen.

– Både fiskere, fartøy, redere og industrien må jobbe videre for å bli bedre og levere kvalitet.

Fiskeeksportør Alberto Alfonso

Fiskeimportør Aberto Alfonso er ikke fornøyd med kvaliteten på fisken som kommer til det spanske markedet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Må erkjenne at omdømmet er ødelagt

Alberto Alfonso, som er fiskeimportør fra Spania, sier det er vanskelig å finne norsk fisk som tilfredsstiller de høye kvalitetskravene. Tidligere gikk den fiskespisende spanske kunden etter pris. Nå er det kvalitet som teller.

– Bare tretti prosent av den norske torsken på markedet holder god nok kvalitet. Det gjelder både konsistens og farge. Det gjøres ikke god nok jobb med kvaliteten fra norske fiskebruk, sier Alberto Alfonso.

På kaia i Vadsø er rapporten fra Nofima om dårlig kvalitet, ingen overraskelse.

– Nei, ikke i det hele tatt, dette er helt i samsvar med det flere rapporter beskriver om fiskekvalitet. Vi må erkjenne at omdømmet ute i fiskemarkedet, hos fiskehandlerne og forbrukerne, er delvis ødelagt sier Kystfiskarlagets leder, Arne Pedersen.