Mattilsynet øker kontrollene av fiskeflåten

Bare 15 prosent av eksportert fisk har toppkvalitet. Nå vil Mattilsynet se på hva som skjer ombord på fartøyene.

Fiskebåter i Nordvågen

Mattilsynet vil følge fiskeflåten tettere for å sikre at fisken behandles riktig fra den kommer over ripa.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Både Sjømatrådet og spanske importører opplever at for mye av kvaliteten på norsk fisk som kommer til det europeiske markedet er for dårlig. Undersøkelser viser at bare 15 prosent har den aller beste kvalitet.

Sjømatrådet opererte tidligere med tall som viste at 50 prosent av fisken ikke holder mål. Fredag sier kommunikasjonsdirektør at andelen fisk som ikke holder mål er lavere enn 50 prosent.

– Men stemmer at 15 prosent av den ferske torsken er av så høy kvalitet at den kvalifiserer til skreimerket, sier komminukasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen.

– En vei å gå

Men han er glad for at næringa selv fokus på kvalitet.

– Fortsatt har vi en vei å gå for å klare å levere god kvalitet på all fisk vi eksporterer. Derfor er det gledelig at næringa selv setter saken på dagsorden for ytterligere å spisse kvalitetskravene, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen

Norges Råfisklag, som er fiskernes egen salgsorganisasjon mener fisken som eksporteres holder god kvalitet.

Administrerende direktør Trygve Myrvang sier de har gjort egne undersøkelser av skrei til det europeiske markedet, og har kun funnet unntaksvise tilfeller av fisk der kvaliteten ikke er god nok.

– Vi kjenner oss derfor ikke igjen i den beskrivelsen som Sjømatrådet og det spanske markedet gir, sier han.

Økt oppmerksomhet på båtene

Eivind Bjerck i Mattilsynet var prosjektleder og ansvarlig for en rapport utgitt for fire år siden. Der gikk det fram at 9 av 10 fiskeanlegg hadde hygienemessige avvik.

– Fra den gang ser vi absolutt en bedring. Men vi ser nå at det er behov for økt fokus på det som skjer ombord i fartøyene, sier Bjerck.

Han forklarer at dette spesielt gjelder bløgging og nedkjøling av fisken.

– Mangelfull bløgging, utblødning og nedkjøling påvirker kvaliteten og holdbarheten til fisken, sier han.

– Tenker kvalitet hver dag

Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag.

Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Leder i Norges Fiskarlag tar kritikken fra markedet til etterretning, men forsikrer at fiskerne har fokus på å levere fra seg fisk av best mulig kvalitet.

– Jeg tar naturligvis signalene videre til våre medlemmer om at vi må gjøre jobben på en god nok måte. Men vi bestreber oss hver eneste dag på å få fisken så god som mulig fram til markedet. Det vil være ødeleggende for oss dersom kvaliteten er for variabel, sier Ingebrigtsen.

– Kvaliteten er god

Også administrerende direktør Trygve Myrvang i fiskernes egen salgsorganisasjon, Norges Råfisklag mener kvaliteten på fisken som eksporteres er god.

Trygve Myrvang

Administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi har gjort egne undersøkelser av den kvalitetsmerka skreien, og funnet svært få avvik. Vi har også kontrollert fartøy over en toårsperiode, forklarer Myrvang.

Mattilsynets Eivind Bjerck er tydelig på at det som skjer med fisken når den kommer opp av havet er avgjørende.

– Dersom ikke dette foregår riktig, så er det vanskelig å forbedre kvaliteten senere i næringskjeden, sier han. Dette støtter den spanske importøren Alberto Alfonso full ut:

– Fiskerne må gjøre en bedre jobb, og de må ikke fylle båtene med for mye fisk, fordi det ødelegger kvaliteten, sier han.

Alfonso mener bare 30 prosent av fisken som når markedet er av topp kvalitet.

– Resten er ikke god nok, sier han.

Fiskeeksportør Alberto Alfonso

Den spanske fiskeimportøren Alberto Alfonso er ikke fornøyd med mye av den norske fisken som eksporteres.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK