Normal

Vedtok ny oppdrettslokalitet i omstridt område ved Stjernøya

Til tross for Venstre og Senterpartiets protester, gikk fylkespolitikerne tirsdag inn for å gi oppdrettsgiganten Grieg Seafood grønt lys i Altafjorden.

Oppdrettsanlegg

I går vedtok fylkespolitikerne å gi den nye lokaliteten til Grieg Seafood.

Foto: Rolf Jakobsen/NRK

– Vi mener det er høyst uansvarlig å åpne opp for en ny lokalitet der når man har så mange usikkerhetsfaktorer knytta til påvirkningene av det marine miljøet og villaksen, sier fylkestingsrepresentant Trine Noodt fra Finnmark Venstre.

Politikeren fra Alta har allerede prøvd å ta opp kampen mot det planlagte oppdrettsanlegget gjennom kommunestyret på hjemmebane, men ble stemt ned der også.

Trine Noodt - Finnmark Venstre

Fylkestingsrepresentant Trine Noodt fra Finnmark Venstre.

Foto: Andrea Lindquist / NRK


– Det setter spørsmålstegn ved flertallet som vil ha oppdrettsanlegget der. På den ene siden sier vi at vi ikke vil ha økt volum i fjorden vår, før det kommer lukka anlegg. På den andre siden anbefaler man en ny lokalitet fordi man en gang i tiden har lovet det. Det mener ikke vi er en god nok grunn.

Villaks

Det er spesielt det marine miljøet og villaksen Trine Noodt er bekymret for dersom Grieg Seafood åpner for drift i Davatluft.

Foto: Bente Bjercke

– Det lå til rette for det

Det er et område ved Davatluft på Stjernøya som er stridens kjerne. Både Grieg Seafood og Cermaq Norway hadde søknader om å få drive oppdrett på laks, ørret og regnbueørret i området. Men, siden selskapene sendte søknader der områdene overlappet hverandre, var det kun en av partene som fikk tillatelse til drift.

– Vi mener at det lå til rette for at Grieg Seafood burde få den. Det er en grundig saksvurdering så jeg regner med at innstillinga går gjennom, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

Laster kart, vennligst vent...

I begrunnelsen fra fylkesrådmannen, heter det blant annet:

  • Grieg Seafood har 18 lokaliteter i Finnmark, Cermaq har 26. Med bakgrunn i forholdstallet vurderes behovet for ny lokalitet som størst hos Grieg Seafood.
  • Grieg Seafood har tre grønne tillatelser i Finnmark som ikke er realisert, noe som underbygger behovet for nye lokaliteter i fylket.

– Overprøver ikke kommuner

Trine Noodt la frem et eget forslag som ble støttet av Senterpartiet. De ønsket at fylkesutvalget innførte et midlertidig forbud mot etablering av akvakultur i området. Bakgrunnen er blant annet nærheten til en nasjonal laksefjord, men heller ikke her ble det gjennomslag.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Foto: Knut Åserud

– Jeg mener personlig at oppdrettsnæringa er en viktig næring for Finnmark, og så skal vi selvfølgelig stille krav til den, sier fylkesordfører Sjåstad.

– Dere har ikke stilt de kravene i denne godkjennelsen?

– Det er ikke vi som bestemmer areal. Når Alta kommune har avsatt dette arealet til oppdrett så overprøver vi det ikke.

– Men dere har siste ord. Kunne dere satt et krav om landbasert oppdrett?

– Vi er ikke der ennå, men vi ønsker oss selvfølgelig det på sikt. Vi ønsker oss flere lukkede anlegg og teknologien for det, men vi overprøver ikke Alta kommune, sier Sjåstad.

Verken Cermaq Norway eller Grieg Seafood har besvart NRKs henvendelser om saken.