Ordfører vil ha vekk trålere for å berge kystsamfunn

Trålernes forpliktelser tas opp på Stortinget i dag. Der deltar også Nordkapp-ordfører Kristina Hansen sammen med en nordnorsk delegasjon.

Aker tråler Doggi

Ordføreren i Nordkapp ønsker ikke slike trålere langs kysten av Norge, hvis de ikke leverer til landanleggene.

Foto: Aker Seafoods

– Avvikler man pliktsystemet, skal fisken bli igjen på kaia, sier ordfører i Nordkapp Kristina Hansen.

Høringen hun deltar på i dag kommer etter at fiskeriminister Per Sandberg har foreslått å fjerne plikten trålerne har til å levere fangst til utvalgte landanlegg.

   Hansen skal sammen med lokalpolitikere fra alle de tre nordligste fylkene delta på høringen sammen med representanter fra fiskeriorganisasjoner og store fiskerikonsern.

​– Kystsamfunnet er tuftet på ressursene i havet, sier Hansen

Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen

Ordfører i Nordkapp kommune i Finnmark kommer med et radikalt forslag; Å fjerne dagens trålere, for å redde kystsamfunn i Norge.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Foreslår å avvikle trålerne

Ordføreren i Finnmark vil ha drastiske endringer i fiskerinæringa:

– Den moderne kystflåten er så robust at vi setter spørsmålstegn ved om vi trenger trålere i framtiden. Skal vi gjøre noe med pliktsystemet burde femti prosent overleveres fra trål til kystkvote.

På sikt mener hun at trålerne i seg selv kanskje burde forsvinne fra norske farvann.

Forslaget fra fiskeriministeren har blitt godt mottatt av de store aktørene i fiskerinæringa. Nergård-konsernets sjef Tommy Torvanger uttalte til fiskeribladet nylig at forslaget vil bety full råderett over råstoffet.

Otto Gregussen

Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Foto: Norges Fiskarlag

Mener forslaget er urealistisk

Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag avviser Nordkapp-ordførerens tanker om å fjerne trålerne som helt urealistisk

– Trålerflåten er en viktig del av fiskerinæringa og sørger for leveranser på andre tider av året enn andre klarer.

– Hvilke konsekvenser ville det fått å avskaffe trålerne?

– Det blir for hypotetisk for meg.

Gregussen sier videre at de vil møte til stortingshøringen i dag med et utgangspunkt om å ivareta både trålerflåten og kystflåtens interesser.

Men selv om Hansen ikke møter spesielt stor begeistring for forslaget sitt i Norges Fiskarlag, så ser ikke Nordkapp-ordføreren forslaget sitt som urealistisk.

– I politikken bør det være mulig. Det er noen juridiske betraktninger, men politikk er vilje, og vil man, så får man det til.