Hopp til innhold
Norebo fiskeforedlingsanlegg

Russland satser på egen fiskeindustri – med kvoteløfter og bonuser

Russland er ferdig med å levere fisk til norske havner. Nå lokker de med kvoter og bonuser for å levere til egne fabrikker.

Filetering av fisk på anlegg

Fryktar for dei heilårlege arbeidsplassane

Tillitsvalde i fiskeindustrien kastar seg inn i kampen mot fiskeriministeren sitt forslag om å fjerne pliktsystemet.

Ordfører i Hammerfest kommune Alf E. Jakobsen

Folkemøte i Hammerfest: – Sandberg lager katastrofe for småsamfunn

Hammerfestordfører Alf E. Jakobsen mener det vil være en katastrofe for mange småsamfunn om fiskeriminister Per Sandberg får gjennom sin politikk.

Steinar Eliassen, aksjonær og styreleder, Lofitorsk og Storfjord Torsk

– Fiskeriministeren bløffer om tall

Fiskekjøpernes Forening hevder fiskeriminister Per Sandberg feilinformerer. Foreningen mener fiskeriministerens politikk vil føre til mindre fisk overført fra trålere til kystflåten enn det han har hevdet på folkemøter.

Spørretime på Stortinget

Ikke støtte for Sandbergs forslag på Stortinget

Det er ikke bare langs Finnmarkskysten at fiskeriministeren sliter med å få napp for sitt forslag om å fjerne pliktsystemet for trålerne.

Per Sandberg, folkemøte i Vardø

– Tror ikke Sandberg skjønte budskapet

Fiskeriminister Per Sandberg møtte vel 450 engasjerte finnmarkinger torsdag kveld for å forsvare hans nye fiskeripolitikk.

Folkemøte Vardø

Smekkfull sal møtte Per Sandberg i Vardø

Om lag 450 personer hadde møtt fram under folkemøtet om torskekvotene i Vardø torsdag kveld. Engasjerte tilskuere og en kamplysten Per Sandberg sørget for høy temperatur i et proppfullt flerbrukshus.

Per Sandberg

– Per Sandberg vil få en velkomst han ikke vil glemme

– Fisken tilhører folket, og det er den som skaper aktivitet langs kysten, sier Eva Lisa Robertsen. Fiskerministeren kommer til «løvens hule» under kveldens folkemøte i Vardø.

Opposisjon fylkestinget

Frp-topp åpner for å gi mer fisk til kystflåten

Bengt Rune Strifeldt i Finnmark Frp er villig til å gi enda større kvoter til kystfiskerne enn det hans egen fiskeriminister legger opp til. Dette på bekostning av trålerne.