Hopp til innhold

Russland satser på egen fiskeindustri – med kvoteløfter og bonuser

Russland er ferdig med å levere fisk til norske havner. Nå lokker de med kvoter og bonuser for å levere til egne fabrikker.

Norebo fiskeforedlingsanlegg

Nye automatiserte maskiner letter arbeidshverdagen for de ansatte, og gjør jobben mer effektivt.

Foto: Bård Wormdal / NRK

I hele vår har debatten langs norskekysten dreid seg om hvordan framtiden til Norge som en fiskerinasjon ser ut. Fiskeriminister Per Sandberg kom med et kontroversielt forslag om å skrote leveringsplikten – som de fleste er enige om at ikke fungerer i dag.

Fiskeriministeren reiste rundt i Nord-Norge for å fortelle om endringene han ønsket, møtte en del motstand, og det hele ende med at Sandberg trakk forslaget.

På den andre siden av grensa har russiske myndigheter en klar politikk om å bygge ut egen fiskeindustri, og de har det nyeste og beste utstyret som er å få kjøpt på verdensmarkedet. Tiden for å levere til norske havner er over.

Bare på Norebo-konsernets nye fiskeforedlingsanlegg i Murmansk har den nye satsingen skapt 130 nye arbeidsplasser.

Storbritannia er det viktigste markedet, men nå ønsker russerne også å forsyne egne innbyggere.

Visedirektør Sergey Senekov

Visedirektør i Norebo-konsernet, Sergey Senekov. Norebo driver i øst- og Nordvest-Russland.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Støtter selskapene

De har innført flere ulike regler for å stimulere til å bygge nye foredlingsanlegg i Russland, og for å støtte fiskeselskaper som lander fersk fisk på russiske fabrikker.

– Hvis du lander fersk fisk får du bonuser, og 20 prosent økning i kvotene. De som bygger eller skal bygge fiskeforedlingsanlegg, kan også få ekstra kvoter, sier visedirektør i Norebo management, Sergey Sennikov.

Målet til de russiske myndighetene er at Moskva og St. Petersburg på sikt skal bli hovedmarkeder for de ferske produktene fra anlegget i Murmansk.

Murmansk

De russiske trålerne leverte en gang til norske landanlegg. nå leverer de fersk fisk til et topp moderne fiskeforedlingsanlegg i Murmansk.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Ny teknologi

NRK har vært på besøk på anlegget til Norebo. I Murmansk har fabrikksjef Vladimir Zagorovskiy utsikt mot konsernets minste av totalt 40 fiskefartøy.

Hele produksjonsprosessen er utformet av et islandsk selskap, der også norsk teknologi bidrar.

– Jeg kan se hvordan fisket har vært før de begynner å losse, sier han, mens han holder kikkerten i hendene.

fabrikksjef Vladimir Zagorovskiy

Fabrikksjef Vladimir Zagorovskiy har god oversikt over fiskebåtene som kommer inn. På en TV-skjerm framfor seg har han tilgang til direkte bilder fra produksjonsrommene.

Foto: Bård Wormdal / NRK

To frysetrålere er omgjort til ferskfisktrålere for å forsyne anlegget med råstoff.

Fabrikksjefen var i en årrekke skipper på russiske fartøy, med råstoffleveranser til industrien i Hammerfest, Båtsfjord og andre norske havner.

Han mener prosessen her i Russland er mer automatisert enn i andre anlegg.

– Vi har stor fremgang. På fabrikken her har vi mye som løses med automatiske maskiner. Som ny type fryser, ny skinningmaskin, bearbeiding. Det er mange steder der maskiner jobber istedenfor personer, sier Zagorovskiy.

Fiskeforedlingsanlegg i Murmansk

De russiske trålerne leverte en gang til norske landanlegg. nå leverer de fersk fisk til et topp moderne fiskeforedlingsanlegg i Murmansk.

Foto: Bård Wormdal / NRK