Norterminal må lokke Lukoil tilbake til Norge

Norterminal har fått lov å laste om mer olje fra skip til skip. Men kunden, russiske Lukoil, har forsvunnet. Norterminal sier det kan gå opptil seks måneder å få på plass nye avtaler.

Oljevernøvelse

Norterminal har lov til å laste om mer olje, men mangler kunder. – Vi tar sikte på å få en avklaring i løpet av det neste halve året. Vi er forsiktig optimistiske, sier Norterminal.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Norterminal fikk før helgen ny tillatelse til å drive oljeomlasting fra skip til skip utenfor Kirkenes, en tillatelse som skulle sikre forutsigbare rammer for kunden Lukoil.

Nå må de lokke det russiske selskapet tilbake fra Murmansk.

Odd Arne Haueng

Odd Arne Haueng, driftssjef i Norterminal

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi var i en situasjon der vi ikke hadde noe å gå på når det kom til tillatelsen. Da hadde ikke Lukoil som et stort internasjonalt selskap noe valg, og Lukoil valgte derfor å etablere en omlastningsløsning i Murmansk – dessverre for oss, sier driftssjef i Norterminal Odd Arne Haueng.

Direktoratet sa nei

I dag har Norterminal lov til å laste om 14 millioner tonn olje hvert år, men 11 millioner av disse måtte skje via et såkalt lagringsskip.

Det var for dyrt for kunden Lukoil, og Norterminal søkte derfor Miljødirektoratet om å få lov til å laste om all olje fra skip til skip.

Miljødirektoratet sa nei, en avgjørelse Klima- og miljødepartementet delvis omgjorde sist uke.

– Forsiktig optimistisk

Haueng sier det kan ta tid før en avgjørelse er på plass for Norterminal.

– Vi er i samtaler med Lukoil og holder Lukoil løpende orientert om situasjonen. Vi tar sikte på å få en avklaring i løpet av det neste halve året. Vi er forsiktig optimistiske, sier Haueng.

Imens vil flere av de ansatte i Norterminal forbli permitterte. Men Lukoils avgjørelse vil ikke påvirke Norterminals videre satsing i Kirkenes, sier Haueng.

– Oljeterminal som vi planlegger på Gamneset er et viktig prosjekt for oss. Og de planene ligg der fortsatt. Igjen så krever det langsiktighet som vi jobber for. Det som vil være synd om vi mister oljeomlastningen er at vi ikke vil klare å beholde oljevernberedskapen vi har i dag som teller 22 mann, sier Haueng.