Normal

Omlasting i gang i Murmansk: Det haster for Norterminal

Samtidig har kunden Lukoil nå startet konkurrerende oljeomlasting i Murmansk.

Oljevernøvelse

Russiske Lukoil er nå startet å laste om sin russiske olje i Russland. Norterminal håper at selskapet vil flytte deler av sin aktivitet tilbake til Kirkenes – dersom norske myndigheter gir selskapet tillatelse til å laste om mer olje fra skip til skip.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Skal vi fortsette vår aktivitet i Kirkenes må vi kunne laste om fra skip til skip. Et mellomlagringsskip er uaktuelt med dagens oljepris, sier driftsdirektør Odd Arne Haueng i Norterminal.

Odd Arne Haueng

Odd Arne Haugeng, driftsdirektør i Norterminal.

Foto: Amund Trellevik/NRK

I slutten av mai fikk Norterminal nei fra Miljødirektoratet på søknaden om å øke andelen olje som kan lastes om fra skip til skip i Bøkfjorden utenfor Kirkenes.

Flyttes til Murmansk

Norterminal har lov til å laste om inntil 14 millioner tonn olje i år, men 11 av disse må skje via et såkalt mellomlagringsskip. Det vil ikke kunden, russiske Lukoil, betale for.

Den russiske oljen blir nå lastet om i Murmansk. Haueng sier situasjonen er prekær for Norterminal.

– Det er Lukoil selv som har etablert sin omlasting i Murmansk. Kunden må ha forutsigbarhet, men vi håper jo at det skal være mulig å få flyttet deler av aktiviteten tilbake til Kirkenes på sikt, sier Haueng.

Ingen jobb, men ingen permitteringer

Hittil i år har Norterminal lastet om 2,8 millioner tonn fra skip til skip. Haueng opplyser at Norterminal ikke har flere planlagte operasjoner de kommende ukene.

Men foreløpig er ingen av selskapets ansatte permittert.

– Vårt avslag hos Miljødirektoratet har satt oss i en svært vanskelig forhandlingssituasjon. Vi har 200.000 tonn (rundt regnet to tankere, red. anm.) igjen av vår tillatelse på skip til skip-omlasting. Vi gjør ikke noe overfor kundene våre før vi har en avklaring på om vi kan øke dette volumet, sier Haueng.

Har levert klage

De siste ukene har det politiske miljøet og næringsliv lokalt og regionalt nærmest kappest om å tale Norterminals sak overfor Oslo.

Mens ordfører Rune Rafaelsen (Ap) vil sikre sysselsetting og næringssamarbeid med Russland er næringshage-sjef Guro Brandshaug opptatt av at Kirkenes skal posisjonere seg før den ventede petroleumsaktiviteten i Barentshavet sørøst.

Sydvaranger Gruve

Guro Branshaug, leder Kirkenes næringshage.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Vi går alle og kjenner på en usikkerhet, og det er mye spekulasjoner og rykter rundt Norterminals aktiviteter. Honningsvåg og Murmansk er nevnt som steder man vil ha omlasting, men vi må ikke glemme at det er kunden som har valgt at han ønsker å få utført en tjeneste på et bestemt område – nemlig Kirkenes, sier Branshaug.

Departementet avventer

Norterminal leverte 1. juni inn sin klage på Miljødirektoratets avslag. Denne klagen er nå til behandling hos Miljødirektoratet.

Dersom direktoratet opprettholder sitt avslag blir saken oversendt Klima- og miljødepartementet for politisk behandling, opplyser Klima- og miljødepartementet til NRK.