NAV om gruvekonkurs: – Vi hadde forberedt oss

NAV Finnmark hadde allerede en plan klar for å håndtere en konkurs i Sydvaranger Gruve.

Sydvaranger Gruve

Hundrevis av ansatte og deres familier er berørt av konkursen i Sydvaranger Gruve AS.

Foto: SCANPIX

– Vi har forberedt oss på at en situasjon som denne kunne oppstå, sier direktør i NAV Finnmark, Nina Haugen, i en pressemelding.

Fylkesdirektør i Nav Finnmark, Nina Haugen

NAV-direktør Nina Haugen.

Foto: Pressefoto / Picasa

NAV har allerede en plan klar for hvordan de skal hjelpe de nærmere 400 ansatte som berøres av konkursen i Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes.

– Medarbeidere ved NAV Sør-Varanger vil følge opp de som er berørt av konkursen, og vi er klare til å samle ressurser fra hele fylket for å bistå det lokale NAV-kontoret, sier Haugen.

Informasjonsmøter fredag

Allerede førstkommende fredag vil de første informasjonsmøtene for de berørte bli holdt i Bjørnevatn.

– Vi vil hjelpe dem med å få registrert seg som arbeidssøker og informere dem om hvordan de skal søke dagpenger. Det er viktig at de kommer i gang med å søke nye jobber så raskt som mulig. Derfor vil vi også snakke med dem om hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet. Det er behov for deres kompetanse andre steder i landet. I tillegg finnes det i Finnmark også ledige jobber i andre næringer, som kan være aktuelle, sier Haugen.

Arbeidsledigheten vil øke

Arbeidsledigheten i Sør-Varanger var per oktober i år på kun 1,7 prosent – lavest blant kommunene i Finnmark sammen med Loppa. Finnmark ligger på landsgjennomsnittet med sine 2,9 prosent.

Ifølge NAV Finnmark vil arbeidsledigheten nå skyte i været som følge av gruvekonkursen.

– Vi vet av erfaring at når store industribedrifter legges ned, vil ringvirkningene være betydelige. Derfor er det svært viktig for oss at alle gode krefter jobber sammen for å minske konsekvensene, sier Haugen.

Tilbake i ny jobb

Det finnes også virkemidler for å hjelpe arbeidsledige tilbake i jobb.

– Vi satser i denne sammenheng på et godt samarbeid med næringslivet i Kirkenes og i resten av Finnmark slik at den økte ledigheten i fylket vil være så kortvarig som mulig, sier Haugen.

NHO Finnmark, som representerer næringslivet, betegner dagens konkurs som trist.

Marit Helen Pedersen

Marit Helene Pedersen, NHO Finnmark.

Foto: NHO

– Det er en trist dag for lokalsamfunnet i Sør-Varanger, regionen og Finnmark når over 400 arbeidsplasser forsvinner. Mange flere bedrifter og arbeidsplasser blir berørt gjennom kontrakter og leveranser i nærmiljøet, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen i NHO Finnmark i en pressemelding.

– Det er ikke minst en fryktelig dag for alle ansatte og deres familier som vi virkelig føler med i en vanskelig situasjon.

NHO Finnmark mener konkursen synliggjør behovet for en politikk for vekst og verdiskaping, som kan legge grunnlaget for nye arbeidsplasser.